LinkedInYouTubeTwitter

Kwaliteit onderwijshuisvesting

 

Diverse onderzoeken schetsen een beeld van technisch en functioneel verouderde scholen. Onderstaand een aantal onderzoeken op een rijtje.

 

 

Nederlandse scholen zijn niet klaar voor de toekomst, stelt de Rijksbouwmeester in Netwerk (juli 2010). Ze krijgt daarbij veel bijval van anderen. Steeds luider wordt de roep om andere scholen, scholen die beter passen bij de huidige tijd en meer aansluiten bij de maatschappij.

 • In een uitzending van Netwerk, wordt met name ingegaan op de slechte luchtkwaliteit, de beperkte ruimte en het ontbreken van goede overblijfvoorzieningen. 
  • Op 8 van de 10 scholen is het binnenklimaat onder de maat; zo erg dat het de leerprestaties (het primaire proces van het onderwijs) negatief beïnvloed. 
  • Op een kantoor hebben mensen gemiddeld 18 m2 ruimte per persoon. Op een school is dat gemiddeld 6 m2.
  • Meestal is er op een basisscholen geen kantine, terwijl steeds meer kinderen op een overblijfvoorziening zijn aangewezen. 

 

 

Naast de items die in de uitzending worden aangehaald zijn er meer zaken die spelen in het onderwijs en (ook) een gebouwelijke vertaling behoeven. Denk aan de combinatie gezondheid, beweging en leren, aan ouderbetrokkenheid en werkomstandigheden (lees hier het artikel over werkomstandigheden). 

 

 • Uit onderzoek blijkt dat kinderen beter kunnen leren als ze ook meer bewegen. Ze nemen meer feitenkennis op als ze leren in een contextrijke omgeving en daarvoor moeten ze misschien vaker het schoolgebouw uit.
 • Meer leren op locatie en meer ouderbetrokkenheid vraagt misschien een andere aanpak en een ander programma van tijd en ruimte.
 • Om het onderwijs aantrekkelijk te houden voor personeel, moet er misschien ook iets aan de werkomstandigheden binnen de school gebeuren.  
 • Uit onderzoek onder ouders uitgevoerd door J/M blijkt dat ouders het Nederlandse onderwijs een 6 geven. Veel kanttekeningen gaan over het onderwijs, gedrag en omgangsvormen, hoewel op deze aspecten volgens de ouders ook de grootste vooruitgang wordt geboekt. 63% van de ouders zegt "nee" tegen de gemeentelijke plannen om ouders te verplichten een school in de eigen wijk te kiezen. Tot de top 5 van grootste ergernissen behoren:

1. Communicatie school-ouders.
2. Onderhoud of hygiëne van schoolgebouw of schoolplein.
3. Grootte school/klassen.
4. Kwaliteit van het onderwijs.
5. Kwaliteit van de leerkrachten/docenten.

 

Als een school samen met andere partners in één gebouw wil, wil uitbreiden of nieuw bouwen, komen er nog meer knelpunten om de hoek kijken. (Raadpleeg de lijst met knelpunten) En ondertussen zijn er verschillende ontwikkelingen in de samenleving die om een andere invulling van het onderwijs vragen. (Lees hier een bericht over deze ontwikkelingen)