LinkedInYouTubeTwitter

1302 Onderwijshuisvesting (overheveling en doordecentralisatie)

Op 8 februari 2013 ontmoeten de chefs vastgoed elkaar in Almere. We worden ontvangen op een prachtige locatie in Almere (dank je wel Henk) en krijgen allemaal de kersverse vastgoednota van de gemeente Almere uitgereikt (nogmaals dank).

 

Verder is het ook een bijzondere bijeenkomst. Naast de chefs vastgoed zijn er chefs onderwijshuisvesting, is de POraad vertegenwoordigd in de persoon van Wim Lengkeek en zijn Mireille Uhlenbusch en Hans Heijltjes van HEVO ook aanwezig.

 

Helder verhaal

Wim Lengkeek schetst in een presentatie nog even het plaatje van waar we vandaan komen en wat er op stapel staat.  Mireille Uhlenbusch en Hans Heijltjes van HEVO lichten verder toe hoe scholen hier mee om kunnen gaan. Het besef waar gemeenten en scholen voor staan en de risico's die scholen kunnen lopen komt goed binnen.

 

Nog zoeken naar de nieuwe rollen

In het geprek, tijdens en na de presentaties, gaat het over de ins en outs van de nieuwe regeling en de toekomstige verhoudingen:

 • De nieuwe regels gaan over de overdracht van te lage budgetten (8-10% te laag; onderhoudskosten voor buitenonderhoud; € 12,50/m2 zou volgens Hevo € 15,- moeten zijn.
 • Daarbij is er een kwaliteitsprobleem (binnenklimaat, niet de juiste oplossingen) en overmaat (krimp).
 • Fundamenteel probleem bij onderwijshuisvesting is de denomiatie en vreemde regels rond binnen-buiten (die afwijken van wat gebruikelijk is).
 • De nieuwe regels lossen het probleem van de te lage budgetten niet op en doen extra zeer bij gemeenten die flink in onderwijshuisvesting hebben geïnvesteerd.
 • Niemand heeft schuld aan de ontstane situatie, maar het moet wel anders en partijen hebben elkaar daarbij nodig (zowel gemeenten en scholen hebben er belang bij dit samen goed op te lossen en op maat te maken).
 • Er komt geen landelijke nul-meting van de gebouwen waarvan het beheer wordt overgedragen. Er zijn gemeenten die het zelf oppakken en er zijn gemeenten die dit aan de scholen over laten.
 • Dat scholen over budgetten kunnen beschikken wil niet zeggen dat ze het ook zelf moeten uitvoeren. Er komt een nieuwe verhouding tussen bestaande partijen of welicht ook nieuwe partijen die het beheer en de exploitatie van scholen op zich willen nemen.
 • Als de taken rond beheer en onderhoud van de scholen bij gemeenten wordt weggehaald scheelt dat formatieplaatsen (in grote stad als Almere 7), versmalt de basis voor een professionele aanpak van het vastgoed in gemeenten en neemt ook de inkoopkracht af.
 • Het is de vraag of de markt het goedkoper kan gezien verschillen in winstoogmerk en BTW.
 • Amsterdam heeft een baanbrekend concept voor scholenbouw; Pilot op Zeeburgereiland, flexibel bouwen in de vorm van systeembouw en DBMO (financiering en risico gemeente). 
 • Kennen we marktpartijen die het beheer en onderhoud van scholen kunnen uitvoeren en het risico nemen?
 • In diverse gemeenten lopen verkennende gesprekken met scholen hoe de overheveling/doordecentralisatie samen aan te pakken. Daarbij wordt ook gedacht aan iets als een coöperatie waar zowel gemeente als scholen zitten. Wellicht kan een woningcorporatie ook nog een rol spelen in het vastgoedbeheer.
 • Bij het VO was de omslag niet zo groot. Expertise was er al. 
 • Er zijn nog veel zaken onduidelijk rond organisatie, geld en risico. Wat betekent het voor de gemeente-begroting? Wat zijn precies de risico's en waar liggen die? Hoe ga je om met leegstand(srisico's). Hoe zit het met VVE's; wie zit daar straks in en hoe om te gaan met de reserveringen voor onderhoud in de VVE's? Wie kan wat? Heeft de expertise om het te doen? 

 

Positief

Gemeenten hebben niet om de nieuwe regels gevraagd en ze doen ook zeer, maar de sfeer is open en constructief. Diverse gemeenten willen samen met schoolbesturen om tafel om met elkaar een beeld te schetsen van de ins en outs van de nieuwe regels voor beide organisaties in een landelijke werkgroep. Ingrid zal samen met Wim en in overleg met VNG een voorstel maken. 

 

Wetenswaardigheid

Na de lunch krijgen we nog een rondleiding over het landgoed van een dame met stevige schoenen. Gelukkig mogen we op de paden blijven.

Henk vertelt nog dat in de vastgoedportefeuille van Almere een onder architectuur gebouwde varkenskot zit die wordt verhuurd tegen een kostprijsdekkende huur.

 

Volgende keer

En daarmee zijn we bij de agenda voor de volgende keer. Op 12 april 2013. staat het huurbeleid op het programma.

 

Wat vond jij van de accommodatie de Kemphaan? Geef je beoordeling op de MFA kaart.