LinkedInYouTubeTwitter

1304 Huurbeleid


Toolbox maatschappelijk vastgoedOp 12 april 2013 ontmoeten chefs vastgoed elkaar in de Latijnse School in Deventer. Een prachtige plek van meer dan 1.000 jaar oud en met beroemde studenten. Via de webcam hebben we zicht op de bouw van het nieuwe gemeentehuis. Ambitieus. Rob Lub, chef vastgoed van Deventer licht toe waar we zijn en hoe de vastgoedafdeling bij de bouw van het gemeentehuis betrokken is.

 

Bouwstenen-activiteiten

Ingrid vertelt iets over:


Huurbeleid en items

Dan maken we een rondje ter kennismaking met nieuwe chefs en het onderwerp van deze ochtend, het huurbeleid. Hoe de huurprijs wordt berekend en hoe wordt omgegaan met maatschappelijke huurprijs en commerciele huurprijs, reserves, enz. is in elke gemeente weer anders. De leegstand en het leegstandsrisico is een punt. Een kostprijsdekkende huur biedt geen houvast als panden dreigen leeg te komen en de marktprijs lager is.

 

Het badkuipmodel van Enschede

Erwin van Proosdij licht het huurbeleid van Enschede toe; een gesloten systeem, waarbij rekening is gehouden met allerlei soorten kosten, geen structurele afdracht aan het gemeentefonds, wat maatschappelijk is wordt bepaald door al of geen winstoogmerk (bij Almere of het al of niet bijdraagt aan gemeentelijke doelen). De oplopende leegstand wordt in de berekening meegenomen. In eerste instantie maakt de afdeling verlies maar na 10 jaar komt het uit de rode cijfers. Op de sheets (alleen voor chefs) zien we de cijfers achter het badkuipmodel. De gemeente kan aan allerlei knoppen draaien. Risico dat de badkuip op de loop gaat.

 

Eenvoudig principe in Deventer

Rob Lub vertelt daarna dat de gemeente Deventer recent een kadernota heeft vastgesteld (handig als we ze allemaal op een rijtje hebben). De gemeente heeft alleen vastgoed waarvoor een programma bestaat (altijd beleidsgeörienteerd). De vastgoedafdeling brengt de beleidsafdeling een kostprijsdekkende huur in rekening. Die bepaalt de hoogte van de huur en de subsidie (en daarmee het maatschappelijk belang). De exploitatierisico’s liggen bij de beleidsafdelingen en het leegstandsrisico wordt gedeeld. Het systeem is niet nieuw, maar in deze tijd (en zeker hoe Rob het brengt) weer verfrissend helder en eenvoudig. Op deze wijze wordt er gestuurd op een doelmatige besteding van overheidsgeld. Als de markt het goedkoper kan, mag de markt het doen.

 

Ijskelder

Ten slotte trakteert Rob ons op een lunch op een fantastische plek; de ijskelder van de Lebuïnuskerk. En als toetje mogen we ook nog de toren in.

 

Volgende bijeenkomst

De volgende bijeenkomst is net voor of net na de zomervakantie en gaat over afstoten, herbestemmen en van je af organiseren. Tips en suggesties zijn nog van harte welkom.