LinkedInYouTubeTwitter

1211 Financiële zaken

Op 23 november 2012 ontmoeten 14 Chefs Vastgoed elkaar op uitnodiging van Willem Raaijmakers van de gemeente Breda in het artiestencafé van het Chasse Theater in Breda. 

 

Rondje bezuinigingen

Vanwege de nieuwe chefs starten we met een rondje, waarbij meteen helder wordt hoeveel de verschillende vastgoed-afdelingen moeten bezuinigen. Alle mogelijkheden moeten worden benut; afstoten, nog efficiënter uitvoeren, nog slimmer inkopen, betere bezetting en meer inkomsten. Almere heeft naast een Vastgoedexploitatie (VEX) en de Grondexploitatie (GREX) nu ook een Sociaal maatschappelijke exploitatie (SMEX). Ook wordt er strakker naar de kwaliteit van het vastgoed gekeken; naar het huidige en minimaal noodzakelijke onderhoudsniveau om de voorraad op peil te houden. Veel gemeenten hanteren de NEN 2767 als basis. Conditiemetingen worden zelf uitgevoerd of door een aannemer gedaan. Grote schommelingen in de MJOP worden afgevlakt (voortschrijdend gemiddelde). Geld gereserveerd in voorzieningen, onderhoudsfonds of een ander potje. Er worden allerlei tips en adviezen uitgewisseld en daar waar meer uitwisseling gewenst is weten de chefs elkaar te vinden.

 

De nieuwe Wet Hof

Om 11 uur schuift Hans Teeuwen van BMC aan en gaat het gesprek over de nieuwe Wet Hof (houdbaarheid overheidsfinanciën) en de gevolgen van het regeerakkoord op vastgoed. Bij de nieuwe Wet Hof draait het om de kasstromen. Gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor tekorten. Komt die onder de 0,5 % dan komt er een boete. Met het plannen van de investeringen (vervangingsopgave) en verkopen van vastgoed kan hier rekening mee gehouden worden. Investeringen door derden tellen niet mee (geen eigen kasstroom). Zie hier de presentatie met de hoofdlijnen van het gesprek. 

Na de lunch worden de chefs rondgeleid door het theater; met flink wat sterke verhalen.

 

Volgende bijeenkomst

De volgende bijeenkomst is in februari 2013. Het programma volgt.

In de tussentijd gaat een chef op zoek naar ervaring met het vervreemden van een theater (Roermond).

 

 

Bijlage Size
Presentatie Hans Teeuwen BMC 23 november 2012.pdf (126.79 KB) 126.79 KB