LinkedInYouTubeTwitter

Verhuurbeleid

Hier wordt inspiratie/informatie verzameld over (ervaring met) verhuurstrategieën en processen.
 

Verhuurbeleid

  • Gemeente Nijkerk: Notitie ten behoeve van gronduitgiftebeleid (Nijkerk, 5 juli 2022)
  • Gemeente Beekdaelen: Addendum notitie beleidsuitgangspunten uitgifte van vastgoed (Beekdaelen, april 2022)
  • De BUCH: Notitie werkwijzen beleid & vastgoed n.a.v. Didam-arrest ( De BUCH, 2022)