aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Verduurzaming samen met de markt

Frans DeelemanVoor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed is meer innovatie en samenwerking met de markt nodig, vindt het Rijksvastgoedbedrijf. 

“Het klassieke model waarbij de overheid met beleid en regels bepaalt wat er moet gebeuren en de uitvoering vervolgens aan de markt overlaat, is echt verleden tijd”, aldus Frans Deeleman, Projectdirecteur Rijksvastgoedbedrijf (RVB) in een artikel in het Magazine Publiek Denken. Hij is beslist niet de enige die er zo over denkt. Maar de praktijk is weerbarstig.  

Verwachtingen over techniek

Ook gemeenten en scholen verwachten dat de markt met nieuwe oplossingen komt, tenminste als het gaat om nieuwe techniek. Qua toepassing van die nieuwe techniek en nieuwe vormen van samenwerking ligt het wat anders. Daarin is men nog huiverig, zo blijkt uit de Bouwstenen-enquête van 2019. Men houdt vaak graag zelf de regie en wie zuinig is met geld wacht liever tot de techniek is ontwikkeld en de prijzen gedaald, voorlopers daargelaten.

Vaak toch traditionele uitvraag

Dat is ook de ervaring van Joris van Eijkeren, Commercieel Manager Beheer & Exploitatie bij Heijmans: “Er worden steeds vaker marktconsultaties georganiseerd en er wordt meer van marktpartijen gevraagd. Maar als er dan een beeld is van wat er technisch haalbaar is, komt er regelmatig toch een traditionele uitvraag.” Daarmee neemt het animo om aan een marktverkenning deel te nemen af. De aannemerij wacht dan liever op de uitvraag en kan dan alsnog beslissen om al dan niet mee te doen.

Samen (leren) innoveren

Gemeente Gooise Meren heeft in mei 2020 een circulaire sporthal in de markt gezet. Omdat het een innovatief project is, is daarbij gekozen voor een mededingingsprocedure met onderhandeling. Jaap de Neef Hovius, portefeuillemanager vastgoed: “Het is de eerste keer dat we zoiets op deze manier doen, dus gaat het ongetwijfeld nog niet perfect. Maar we willen voor dit  project samen met de toekomstige gebruikers van de sporthal en marktpartijen in een bouwteam om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Zo’n team is er om van elkaar te leren.”

Technische mogelijkheden

Om na te gaan wat er technisch kan heb je in principe geen marktverkenning nodig. Dergelijke informatie is vaak ook op internet te vinden. Zo is er onder andere een digitaal boek met Circulaire producten en diensten (begin 2020) en een onderzoek naar de mogelijkheden en impact van biobased materialen in de bouw van juni 2019.

 

 

Meedoen?

Dat kan, bijvoorbeeld door ons te helpen aan meer achtergrondinformatie en goede voorbeelden rond circulair bouwen.

 

En fijn als gemeenten de enquete invullen waarin o.a. gevraagd wordt naar hun ervaring met dienstenen en producten uit de markt. 

Ook leuk als u partner wordt en u aansluit bij één van de netwerken.

 

 

Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Corona

Button enquete

Button maatschappelijk vastgoeddag

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners