LinkedInYouTubeTwitter

Circulair

Op deze pagina verzamelen we informatie over circulariteit. Aanvullingen zijn welkom.

Lokale beleidsnota's

 • Beleid: Circulair slopen, Leiden (december 2021)
 • Beleid: Onderweg naar circulair vastgoed, Horst aan de Maas (november 2021) 

Achtergrondinformatie

 • Onderzoek: Normering financiële waardebepaling (Alba Concepts, 2023) 
 • Webinfo: Circulaire Gereedschapskist voor de gebouwde omgeving - openresearch.amsterdam, geen datum
 • Inspiratieboek: over circulariteit - Hevo, maart 2022
 • Voortgangsbericht: - circulaire economie  PBL, januari 2022
 • Notitie: Financiele aspecten van circulaire gebouwontwikkeling (Arthur van Loon, februari 2021)
 • Onderzoek: Circulaire materialen in de bouw - AT OSBORNE, 2021
 • Verkenning: Beschikbaarheid en gebruik secundaire bouwmaterialen en producten (RVO, december 2021
 • Artikel: Circulair bouwen, hoe brengen we het op gang? - Hevo, juni 2021
 • Framework: voor circulaire gebouwen - DGBC, mei 2021
  • Bijlage: Raamwerk voor circulaire bestaande gebouwen
 • Stappenplan: De inrichting van het basiskamp in 2023 - RVO, maart 2021
 • Verslaglegging: Circulair calculeren - P+ special, 26 februari 2021
 • Rapportage: Integrale circulaire economie rapportage 2021 - PBL, 2021
 • Webinfo: De circulaire bouwcatalogus - De Bouwagenda, 2021
 • Inspiratieboek: Circulaire producten & diensten - W/E Adviseurs iov RVO, januari 2020
 • Onderzoek: Mogelijkheden en impact biobased materialen: - Nibe, juni 2019
 • E-book: In 4 stappen circulair verbouwen: - Nederland Circulair, januari 2018
 • Stappenplan: circulair bouwen - RVO, 26 april 2017

Artikelen

 • Artikel: 11 inspirerende innovaties - RVO, januari 2021
 • Artikel: Biobased bouwmethoden top 7- Orga architect, januari 2021