LinkedInYouTubeTwitter

Netwerk Juridische zaken en Samen onder één dak

Op 28 oktober 2021 komen de netwerken Juridische Zaken en Samen onder één dak bijeen. Thema is:

Optimaal ruimtegebruik

Het optimaliseren van het ruimtegebruik is een belangrijk onderwerp in de Agenda Maatschappelijk Vastgoed; niet alleen vanuit kostenperspectief, maar ook in het kader van inclusie en duurzaamheid. Door ruimte te delen komen mensen elkaar tegen. En ruimte die je niet gebruikt hoeft je niet te bebouwen en verwarmen.

Gedeelde binnen- en buitenruimte

Tijdens deze bijeenkomst zoomen we in op afspraken die je kunt maken als meer organisaties ruimte met een maatschappelijke functie delen; zowel de binnen- als de buitenruimte. Hoe leg je dat vast? Wat werkt in de praktijk.Peter de Haan

Praktijkvoorbeelden

Peter de Haan, jurist bij Metafoor en gespecialiseerd in huurrecht, neemt een aantal contracten voor MFA's mee. Hij licht deze toe aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en bespreekt de do’s en dont’s. Ook zijn collega Rien van der Maarel is aanwezig, hij kan alles vertellen over huurprijsberekening bij ruimteverdeling. 

Uitwisseling

Maar we starten met een rondje eigen ervaring en na de toelichting van Peter en Rien keren we hier ook weer naar terug. Wat zijn goed werkende combinaties als je ruimte wilt delen en hoe leg je de afspraken daarover goed vast? Fijn als iedereen ook zijn of haar eigen contract meeneemt met mooie, goed werkende afspraken of met afspraken die minder goed werken. Daar worden we allemaal wijzer van.

Datum, tijd en locatie

  • Donderdag 28 oktober 2021
  • 14:00-17:00 uur 
  • Rooie Cent, Hooglandseweg Zuid 34, Amersfoort 
 

Doe ook mee

Deelnemers aan de netwerken Juridische Zaken en Samen onder één dak kunnen zich hier aan- of afmelden.

 

Ook meedoen met een netwerk? Stuur dan een mail naar info@bouwstenen.nl of bel naar 033 - 258 4337. Ook voor meer informatie over het partnership.

Meer informatie

Datum
Aantal dagen
0.50
Prijs
€ 0.00
Open of besloten
Besloten
Organisatie
BOUWSTENEN