LinkedInYouTubeTwitter

Herbouwwaarde

Het bedrag dat nodig is om het betreffende (verzekerde) vastgoedobject in geval van tenietgaan ervan op dat moment, op dezelfde plaats, met dezelfde bestemming en op technisch gelijkwaardige wijze te herbouwen, doch exclusief de grondkosten en de bouwkosten van fundering tot aan de onderkant van de begane grond- of keldervloer, tenzij anders overeengekomen. Ook wel genoemd: bouwkundig equivalent-waarde en vervangingswaarde. 

Bron: Vastgoedbeheerlexicon (Keeris, 2001)