LinkedInYouTubeTwitter

Hergebruik

(Keeris, 2001) De functionele aanpassing, met behoud van dezelfde functionaliteit, voor het gebruik van (delen van) een vastgoedobject door de beoogde doelgroep(en) via bouwkundige en/of architectonische wijzigingen, welke van een zodanig ingrijpende aard zijn, dat daarvoor een bouwvergunning vereist is, waarna het prestatieniveau van het object correspondeert met de bij aanvang van de werkzaamheden (aangenomen) vraag. 

 

Het begrip is niet eenduidig gedefinieerd. Zo wordt het ook wel omschreven als het totaal aan activiteiten om, zonder dat daarbij de functionele bestemming wordt gewijzigd, een bestaand vastgoedobject op een zodanig prestatieniveau te krijgen, dat het aan de nieuwe vraag van de (potentiële) doelgroep(en) kan voldoen.

 

Het verschil tussen de beide omschrijvingen betreft het al dan niet uitsluitend behouden van de oorspronkelijke functionele bestemming. Bij de eerste omschrijving wordt uitgegaan van de mogelijkheid dat de functionele bestemming van het object kan worden gewijzigd, in welk geval het zou corresponderen met het begrip herontwikkeling.

 

Het accent bij dit begrip ligt feitelijk op het opnieuw gaan gebruiken van dat object, hetgeen pas mogelijk is na de uitvoering van de (grondige) instandhoudingwerkzaamheden eraan. Het impliceert een periode van niet in gebruik geweest zijn. Bij het begrip herontwikkeling wordt daarmee geen relatie gelegd.