aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Green Deal

In 2015 heeft de gemeenteraad de Green Deal Verduurzaming Leidse Schoolgebouwen vastgesteld. Gemeente, schoolbesturen en experts trekken samen op om schoolgebouwen te verduurzamen in Leiden. De gemeente Leiden zorgt voor de overkoepelende organisatie (inhuur technisch expertise, kennisdeling, structuur, ambitie, doelstellingen). Diverse schoolbesturen, samen verantwoordelijk voor zo'n 30 schoolgebouwen, hebben al toegezegd mee te werken aan de Green Deal. 

De uitvoering daarvan start begin 2016. Eigenaarschap ligt bij school zelf. 
De gemeente en schoolbesturen streven naar een concreet duurzaamheidsactieplan per school in 2015. Dit plan bevat ook financieringsconstructies. 

Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners