aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Leiden

 

Green Deal logo Ambitie
In Leiden is de oproep voor verduurzamen voortgekomen uit stadsgesprekken. De gemeente kiest er nu voor om duurzaamheid breed en integraal in te steken. De Trias Energetica is leidraad in de Leidse aanpak. In 2030 wil Leiden 40 procent CO2 reductie behalen ten opzichte van 1990. De gemeentelijke organisatie is in 2020 al CO2 -neutraal. 

 

Aanpak

In de duurzaamheidsagenda 2016-2020 richt Leiden zich op 6 thema's:

  • Energie; duurzaamheidsfonds & duurzaamheidssubsidie.
  • Duurzaam ondernemen; gratis energiescan voor 100 horecaondernemers.
  • Duurzame mobiliteit; elektrisch vervoer stimuleren en goed voorbeeld geven.
  • Slim omgaan met afvalstromen; afvalscheiding vergemakkelijken en hergebruik stimuleren.
  • Biodiversiteit; samenwerking opzoeken.
  • Klimaatadaptatie; waterneutrale nieuwbouw.

Het college werkt daarnaast de volgende ambities verder uit:

  • Het oprichten van een laagdrempelig Platform Duurzaamheid waarbinnen de gemeente, bedrijven en organisaties samenwerken.
  • Een gemeentelijk aanjaagteam voor meer samenwerking tussen bestaande en nieuwe initiatieven rondom verduurzamen.
  • Project “Groene Golf door Leiden”; stimuleren groene initiatieven uit de stad.
  • Green Deal Verduurzaming Leidse Schoolgebouwen. Gemeente, schoolbesturen en experts trekken samen op om schoolgebouwen te verduurzamen. Start in 2016. 

 

Lees ook het persoonlijke verhaal van Eveline Botter, Senior project manager bij gemeente Leiden, actief rond de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, onderwijs en mobiliteit.

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners