LinkedInYouTubeTwitter

Gezocht: cases overmaat als ontwerp- en ontwikkelopgave

De Wijkplaats is door het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie geselecteerd om vóór 1 november 2016 een voorstel uit te werken waarbij overtollig maatschappelijk vastgoed wordt gezien als (creatieve) ontwerp- en ontwikkelopgave. Het Herbestemmingsteam en Bouwstenen voor Sociaal ondersteunen dit initiatief.

 

Cases gezocht

In dit kader zijn we op zoek naar praktijkcasussen rond overtollig maatschappelijk vastgoed waarbij ontwerp- en ontwikkelvaardigheden nodig zijn.

 

We zoeken casussen die betrekking hebben op:

 • Gebiedsontwikkeling: hoe kun je in een vroeg stadium creatieve partijen betrekken bij het (her)structureren van maatschappelijk vastgoed in een wijk; over het intensiveren, transformeren en vrijspelen van ruimte?
 • Creatieve verkoop: hoe kun je bij verkoop van overtollig maatschappelijk vastgoed ontwerp- en ontwikkelkracht benutten voor het vinden van een alternatieve bestemming en een (economisch én maatschappelijk) profijtelijke opbrengst?
 • Open data: hoe kun je (lokale) partijen activeren via het beschikbaar stellen van geografische en andere informatie over maatschappelijk vastgoed dat overtollig is of - op termijn - overtollig kan worden?

 

Andere casussen die overtollig maatschappelijk vastgoed als creatieve opgave benaderen, zijn ook welkom.

 

Wie kan een casus aandragen?

Casussen kunnen worden aangedragen door vastgoedeigenaren (gemeenten, zorg, onderwijs e.d.), maar ook door initiatiefnemers. Samen met de casushouders zal een werkvorm worden bepaald waarbij op een ‘lichte’ manier aanvullende kennis wordt ontwikkeld en uitgewisseld.

 

Vraag en aanbod

Van de casushouder vragen we:

 • inbrengen van een casus
 • open en onderzoekende houding
 • bereidheid om inzichten en ervaringen te delen

 

Wat biedt deelname de casushouders:

 • uitwisseling van kennis met peers
 • ontsluiting van landelijk beschikbare expertise
 • plezier van het samen ontwikkelen

 

Duur van het project waarvoor een voorstel wordt gemaakt is 1 à 1,5 jaar.

 

Meer informatie

Het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie biedt ons een mooie gelegenheid het agendapunt 'Overmaat als oplossing' een stap verder te brengen. Het past goed in de ontwikkelactiviteiten die Bouwstenen in dit kader samen met partners oppakt.  

 

Meer informatie over deze activiteit:

 • Marc van Leent van De Wijkplaats, partner van Bouwstenen, 06 - 5102 6684
 • Gerben van Dijk, voorzitter H-team en programmamaker Bouwstenen, 06 - 2834 5238