Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Transformeren en innoveren

'Transformeren en innoveren' is een van de speerpunten uit de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2018. Maatschappelijk vastgoed dat geen maatschappelijke functie meer heeft kan eventueel worden ingezet voor andere doeleinden. Onderstaand een greep uit onze activiteiten op dit gebied. 

 

Recepten voor hergebruik

Bouwstenen werkt samen met partners, het H-team, Platform 31 en het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie aan de ontwikkeling van bruikbare recepten voor hergebruik van maatschappelijk vastgoed. Het accent ligt daarbij op de transformatie naar wonen. Er worden vijf recepten onderscheiden: cash cow, participatie-impuls, cultuurdrager, accommodator en placemaker.

 

De resultaten worden gepresenteerd in een publicatie en workshop tijdens de Bouwstenen-Najaarsbijeenkomst eind 2018. Onderstaand een beeld van de activiteiten op dit gebied. 

 

Magazine Hergebruik leegstaand gemeentelijk vastgoed

Samen met Platform31 en het H-team heeft Bouwstenen een digitaal magazine over het hergebruik van leegstaand gemeentelijk vastgoed gepubliceerd. De functies van het magazine zijn informeren, agenderen en stilumeren. Er worden onder meer zes succesvolle voorbeelden beschreven. Begin april 2018 is de publicatie 'Waarde maken uit leegstand' online gegaan.

 

Kennis-bijeenkomsten

Voor de verdere uitwerking en verdieping organiseren we of nemen we actief deel aan kennis-bijeenkomsten, bijvoorbeeld:

  • 27 juni 2018; Wonen in een school, bieb of kerk. Doel is kennisuitwisselen met diverse andere spelers op het gebied transformatie.
  • 10 september 2018; Recepten voor hergebruik. Doel is kennisuitwisseling met provincies vanuit diverse invalshoeken (leefbaarheid, verduurzamen, binnenstedelijk en landelijk).
  • 4 december 2018; Jaarsbijeenkomst; Doel is delen resultaten en opladen agenda volgend jaar.  

 

Ruimte om te Wonen

Informatie rond concrete cases worden gedeeld via de kaart op de website van Ruimte om te Wonen (waar ook uw transformatieproject een plekje kan krijgen). Meer algemene informatie wordt verspreid via de website van Bouwstenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voortbouwen

Met bovengenoemde activiteiten bouwen we voort op eerdere acitiviteiten, waaronder:

  • 2016: Meedenken met het in kaart brengen van de leegstand via big en open data in samenwerking met Geonovum, het Kadaster en diverse provincies, hetgeen heeft geleid tot de eerste aanzet van de leegstandsmonitor.
  • 2016: Het zoeken naar mogelijkheden om leegstand en mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling in kaart te brengen, ervaring te delen en initiatiefnemers bij elkaar te brengen via de website Ruimte om te Wonen (handmatig, voor initiatiefnemers en crowedknowlege).
  • 2013: Een verkenning van de leegstand(sopgave) en mogelijke oplossingen. De resultaten zijn o.a. verspreid via de publicatie Maatschappelijk Vastgoed in de Etalage (Bouwstenen, 2014) en hebben geleid tot een verbreding van het Expertteam Kantoortransformatie naar Expertteam Transformatie. Sindsdien is Bouwstenen hierin ook vertegenwoordigd.

 

 

Ook meedoen?

Word dan partner van Bouwstenen en draai mee in één van onze netwerken. Samen vooruit! 


Delen: 

Snel naar

Partner worden?

Onderzoek gemeentelijk vastgoed

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner