LinkedInYouTubeTwitter

Ruimte om te wonen

 

Dit ontwikkelwerk combineert twee punten uit de Agenda Maatschappelijk Vastgoed; overmaat als oplossing en omdenken.

 

Leegstaand vastgoed kan vaak goed getransformeerd worden naar zelfstandige en/of onzelfstandige woningen onder andere voor bijzondere doelgroepen: ouderen en jongeren waarvoor nu geen woning beschikbaar is, mensen uit de maatschappelijke opvang, dak- en thuislozen, jongeren uit de residentiële jeugdzorg en vluchtelingen.

 

Om dit proces te kunnen versnellen hebben we iedereen nodig; ook of misschien wel met name de initiatieven die bottum up ontstaan vanuit een behoefte naar meer maatschappelijk en financieel profijt.

 

Ruimte om te Wonen

Om de mogelijkheden hiertoe te verkennen heeft Bouwstenen in overleg met verschillende landelijke partijen, waaronder Aedes, VNG, MOgroep en Opnieuw Thuis eind 2015 het initiatief genomen voor een nieuwe website: Ruimteomtewonen.nl

 

De website is een eerste stap en bedoeld om kennis over geslaagde transformaties naar woningen te delen en te verkennen hoe we met een andere insteek (big en open data, crowd knowledge en crowd funding) tot versnelling kunnen komen.

De huidige website is een prototype die al werkende weg verder wordt ontwikkeld. Lees hier hoe het werkt.

 

Big en open data

De website is handwerk. Gemakkelijker zou het zijn als we kansrijke locaties via big en open data kunnen identificeren. Daarom:

 • Verkennen we samen met Geonovum en een tweetal gemeenten de mogelijkheden om de leegstand in kaart te brengen (geodata).
 • Hebben we een aanzet gegeven voor zoekvragen rond de overmaat als oplossing en de uitnodiging aan informatiemanagers hier antwoorden op aan te dragen.
 • Zijn we zijderlings betrokken bij een onderzoek van de provincie Gelderland naar leegstand in het maatschappelijk vastgoed via big en open data.

 

Maatschappelijk vastgoed als ontwikkelopgave

Bouwstenen ondersteunt het initiatief van de Wijkplaat een voorstel te maken voor het Stimuleringsfonds voor de architectuur waarbij overtollig maatschappelijk vastgoed wordt gezien als ontwerp en ontwikkelopgave. Daarvoor zoeken we cases (zie deze oproep).

 

(Netwerk)bijeenkomsten

Bij tijd en wijlen organiseren we gericht een bijeenkomst rond het onderwerp of dragen we bij aan bijeenkomsten die anderen organiseren. Ook maken we onderdeel uit van het Expertteam Transformatie.

 

Verder 

 • Zijn we nog op zoek naar financiering voor verbetering van de website (mooier en meer informele netwerkondersteuning).
 • Moeten we het nog hebben over het idee van de Oscar voor de wethouder die zich het meest hard maakt voor hergebruik van gebouwen/tegen leegstand.
 • En zoeken we verder naar meer samenwerking met lokale en regionale actiegroepen.

 

Meer informatie

 

Voor meer informatie en mogelijkheden voor gebruik en support bel Ingrid de Moel 06-52310845.

 • Heeft u nog voorbeelden van geschikte panden voor transformatie? Meld ze op de website van Ruimte om te wonen (Ruimte om te wonen, oktober 2015).
 • Oproep om voorbeelden gerealiseerde transformaties van Bouwstenen (Bouwstenen, oktober 2015)
 • Nieuwsbericht 'Ruimte om te wonen' (MOgroep, oktober 2015).
 • Voorbeelden van transformatie en kansen in Amsterdam (Ruimte om te Wonen, oktober 2015).
 • Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV); meer informatie en ondersteuning voor gemeenten.
 • De website van Opnieuw Thuis; met informatie over de transformatiemogelijkheden van (maatschappelijk) vastgoed naar woningen.