LinkedInYouTubeTwitter

Niets over onderwijshuisvesting

brief

In de brieven van de ministeries aan de formerende partijen geen woord over de benodigde € 1,2 miljard per jaar voor de werkplek van kinderen en docenten. Niet in de brief van het Ministerie van OCW (onderwijs), niet in die van BZK (gemeentefonds) en ook niet in die van EZK (investeren op duurzaamheid). 

Het Rijk aan de lat

Er is minimaal € 1,2 miljard per jaar nodig om de verouderde voorraad schoolgebouwen grondig te renoveren of vervangen (vervangingsinvesteringen) zodat ze weer jaren vooruit kunnen (duurzaamheidsinvesteringen). Het Rijk staat hiervoor aan de lat. Gemeenten vangen het tekort al jaren met eigen middelen op, maar met het ravijnjaar voor ogen is deze situatie niet houdbaar.

Bekende informatie

Dat het geld nodig is en het bedrag van het Rijk moet komen is bij de Ministeries genoegzaam bekend. Ook vanuit het Bouwstenen-netwerk hebben we de Ministeries hier vaak over geïnformeerd. Kortgeleden heeft de minister van OCW in de Tweede Kamer nog gemeld dat onderwijshuisvesting geen speerpunt van OCW is, omdat er zoveel nodig is dat ze dat in de begroting van 2024 niet rond kreeg. Waarom het dan toch niet genoemd is in de brieven als tegenvaller voor het volgende kabinet, is ons (nog) niet bekend. De vraag staat uit.

Claim bij het Rijk

Opvallend is dat in de brieven wel melding wordt gemaakt van een financiële tegenvaller bij het Rijksvastgoedbedrijf in verband met een claim van een derde partij die daar is neergelegd. Mogelijk worden de signalen vanuit het werkveld rond onderwijshuisvesting niet hard genoeg en moet er een rechter aan te pas komen zoals bij scholen op Curaçao of meer recent de gemeente Ter Apel richting COA.

Blinde vlek

Wat verder opvalt is dat er nergens in de brieven wordt ingegaan op lokale voorzieningen. Zo wordt netcongestie benoemd als probleem in relatie met wonen, maar niet in relatie tot andere maatschappelijke diensten zoals politie, brandweer en onderwijs. Ook de meerkosten van netcongestie voor de publieke sector worden niet benoemd.

Inkijkje in de formatie

Eerder dan de wet voorschrijft heeft informateur Plasterk in zijn verslag van 12 februari aan de Tweede Kamer een inkijkje in het formatieproces gegeven door de financiële tegenvallers die de Ministeries komende jaren verwachten openbaar te maken. Het gaat om tegenvallers van meer dan € 500 miljoen. Daarbij wordt uitdrukkelijk vermeld dat niet is gevraagd naar de meevallers.

 

 

Meedoen

Zoek samen met ons de samenwerking met elkaar en het Rijk vanuit een onafhankelijke, zelfstandige en niet institutionele positie. Wordt partner van Bouwstenen.

Image
Yes you can oranje

Meer informatie

 • Ontwikkelwerk: Deltaplan Scholen
 • Bericht: Scholen twee keer zo duur (27 december 2023)
 • Brief: Antwoord op onderstaande brief (Tweede Kamer Commissie OCW, september 2023)
 • Brief: Aan schrijvers verkiezingsprogramma's en TK-commissie OCW (Bouwstenen, augustus 2023) 
 • Brief: met reactie op Wetsvoorstel onderwijshuisvesting (Bouwstenen, april 2023)
 • Brief: Reactie op brief "Gezonde en duurzame scholen" (Ministerie OCW, 15 september 2022)
 • Manifest van 21 organisaties (Bouwstenen e.a. september 2022)
 • Brief aan TK-commissie onderwijs en 3 ministeries (Bouwstenen, juli 2022)   
 • Brief aan kamerleden van Rotterdam e.a. (januari 2023)
 • IBO klaar, en nu? (Bouwstenen, april 2021) 
 • Onderzoek: Budgetten scholenbouw veel te laag (Bouwstenen, augustus 2017). 

Reactie toevoegen

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.