LinkedInYouTubeTwitter

1705 Ambities bij Verduurzamen

Op 11 mei 2017 is het netwerk Financiële Experts te gast in Breda en verdiept zich het opzetten van een business case voor het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed. Gemeente Breda, Zeist en Utrecht nemen ons mee in hun afwegingen en ervaringen.

 

De stip op de horizon is duidelijk en voor iedereen gelijk: energieneutraal en uitstootvrij in 2050. De weg hiernaartoe is echter vrij en biedt veel keuzemogelijkheden. De belangrijkste variabelen:

 

De terugverdientijd van de investeringenFinanciele aspecten bij verduurzamen gemeentelijk vastgoed Als deze langer is dan de afschrijftermijn dan is de investering onrendabel. Gemeenten maken hierin verschillende keuzes. Een aantal gemeenten kiest ervoor om voor nu alleen de ‘kosteneffectieve’ of rendabele investeringen te doen. Dit betreffen voornamelijk het isoleren en plaatsen van zonnepanelen. Sommige gemeenten verkennen ook de mogelijkheden om tevens de onrendabele duurzaamheidsmaatregelen in hun plan op te nemen. Vervangen van de warmteopwekking door een duurzame is de belangrijkste toevoeging. Dit vraagt aan de voorkant wel besluitvorming over de benodigde dekking voor de kapitaalslasten. 

 

De mate van verduurzaming
Een labelsprong van één of twee labels, BENG (Bijna Energieneutraal Gebouw), alles naar label A, energieneutraal, uitstootvrij, Breeam; alle ambities komen voorbij. Gemeenten meten hun ambitie over het algemeen af aan het energielabel, de mate van opwekking van het eigen energieverbruik en/of de uitstoot van CO2.

 

Financiele aspecten bij verduurzamen gemeentelijk vastgoed

De scope
Beoordeel je de energieneutraliteit per pand of op het niveau van de stad? De aanwezige gemeenten kiezen het laatste, omdat er altijd wel objecten zijn die niet energieneutraal te krijgen zijn, bijvoorbeeld monumenten.

 

Het al dan niet toerekenen van de voorbereidingskosten aan de businesscase van verduurzamen. De business case zonder deze kosten is makkelijker sluitend te krijgen. Gemeenten maken hier verschillende keuzes in.

 

Dan komt nog de vraag naar boven of er een manier is om de maatschappelijke waarde te kwantificeren. Dat maakt besluitvorming makkelijker; nu is het gevaar dat te kort door de bocht slechts op financiële gronden een besluit genomen wordt en dat de onrendabele investeringen dus niet worden uitgevoerd. Een volgende keer gaan we hier nader op in.

 

 

 

What’s next
In hun zoektocht naar het samenstellen van een menukaart voor het opzetten van de business case voor het verduurzamen van de gemeentelijke vastgoedportefeuille, laat het netwerk zich in de volgende sessie inspireren door de ervaringen van de Energie Service Compagnies die de gemeenten Rotterdam en Groningen hebben gecontracteerd voor het energieneutraal maken van de gemeentelijke zwembaden, respectievelijk de gemeentelijke portefeuille. Deze bijeenkomst is op 14 september in Zeist. 

 

 

 

Bent u nieuwsgierig geworden wat dit netwerk voor u kan betekenen? Schuif dan gerust een keertje aan.