LinkedInYouTubeTwitter

1709 Best Practices van verduurzamen

Woensdag 14 september komt het Bouwstenen netwerk Financiële Experts bij elkaar in Amersfoort. Alle bijeenkomsten van dit jaar staan in het teken van duurzaamheid. Zo ook vandaag.

 

Van de breedte naar de diepte

Daar waar we in voorgaande sessies duurzaamheid met name in de breedte hebben verkend (welke opties zijn er en wat zijn de bijbehorende voor- en nadelen?), gaan we vandaag meer de diepte in met best practices omtrent Energy Service Companies (Esco’s). Vertegenwoordigers van Strukton en de gemeente Groningen nemen ons mee in hun ervaringen met respectievelijk de Rotterdamse Esco en de Groningse Gresco.

 

Voordelen Esco's

Een Esco biedt een eigenaar/gebruiker van een gebouw de mogelijkheid om de energievoorziening en het management daarvan uit te besteden aan een andere partij. Idee hierbij is dat risico’s belegd worden bij die partij die deze ook het beste kan inschatten. Tevens wordt deze partij de mogelijkheid geboden deze te beheersen. De externe partij doet namelijk de investering en is ook verantwoordelijk voor de exploitatie. In ruil voor een vergoeding geeft de partij prestatiegaranties af op het gebied van energiebesparing, maar ook comfort van de gebruikers et cetera. Op deze manier wordt de gemeentelijke organisatie ontlast en meer kwaliteit gerealiseerd tegen lagere energiekosten.

 

Het belangrijkse verschil tussen de aanpak van Rotterdam en Groningen is dat Rotterdam een marktpartij vroeg om deze rol op zich te nemen en gemeente Groningen deze taak belegde binnen de gemeentelijke organisatie. Beide opties zijn dus mogelijk, met elk zijn voor en nadelen.

 

 

 

 

What's next?

Om de oogst aan kennis breder te kunnen delen, spreken we de ambitie uit om een publicatie te maken in de vorm van een menukaart en weergegeven als een infographic-achtige figuur. Deze infographic werken we komende maanden uit.

 

Op 10 oktober bundelen wij de krachten van het netwerk Financiële Experts en Verduurzamen. Doel is om in een interactieve werksessie deze infographic verder op te zetten. Aspecten die dan op de agenda staan:

  • Wat zijn de 'why, how en what' van het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen?
  • Hoe kom je tot een verduurzaamd (D)MJOP?
  • Welke randvoorwaarden zijn van belang voor de verschillende stappen in het verduurzamen?
  • Welke praktijkvoorbeelden zijn er inmiddels waar gemeenten van kunnen leren?

Aanmelden kan hier: aanmelden

 

Vervolgens vragen wij de deelnemers aan deze werksessie om de eerste resultaten tijdens een sessie op de Najaarsbijeenkomst van 30 november te challengen.

 

Ook de Najaarsbijeenkomst in De Basiliek in Veenendaal bijwonen? Dan kun je je hier aanmelden.

 

 

 

Bijlage Size
Best Practice ESCO Rotterdam (1.23 MB) 1.23 MB
Best Practice ESCO Groningen (10.64 MB) 10.64 MB