LinkedInYouTubeTwitter

1702 Financiën bij verduurzamen

Donderdag 16 februari 2017 komt het netwerk Financiële experts bij elkaar in Utrecht. De ruimte is een beetje (te) krap, maar de bijeenkomst is desondanks toch inspirerend.

 

Eerste verkenning

Thema is financiën bij duurzaamheid; een eerste inventariserende sessie om te bepalen hoe we dit onderwerp verder kunnen brengen. Vanuit het Bouwstenen-netwerk Verduurzamen zijn Leendert Odijk en Jan Navis aanwezig, om te zorgen voor de nodige kruisbestuiving.

 

Ambities gelijk, de weg verschilt

Gemeenten hebben veelal dezelfde ambitie (klimaatneutraal), maar de weg daar naartoe verschilt sterk. Belangrijk voor het succes is of er voldoende financiële middelen kunnen worden ingezet. Met name het verduurzamen van bestaand (monumentaal) vastgoed is moeilijk rendabel te krijgen.

 

Mogelijke oplossingen

Verschillende oplossingen passeren de revue.

  • Om kosten te besparen wordt over het algemeen gekozen de bestaande MJOP’s te verduurzamen en duurzaamheidsmaatregelen door te voeren op het moment dat er toch onderhoud plaats zou vinden. Slechts het surplus van de investering behoeft dan dekking.
  • Vervolgens is het mogelijk om het onderhoudsbudget inclusief het budget voor duurzaamheidsmaatregelen te storten in een revolverend fonds. Het geld dat bespaard wordt door de duurzaamheidsmaatregelen (bijvoorbeeld door lagere energielasten) komt ten goede aan dit fonds en kan vervolgens gebruikt worden om nieuwe duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Hierbij wordt gekeken naar het rendement van het pakket van maatregelen, niet op het niveau van elke afzonderlijke maatregel.
  • Indien een huurder aanwezig is, is het ook mogelijk om (een deel van) de investering te verrekenen in een opslag op de huur. De verhoogde huurlasten kunnen te niet worden gedaan door de lagere energielasten. Mogelijk gaat de huurder er zelfs netto op voor uit. Voor veel huurders blijkt de imago boost die ze ervaren naar aanleiding van de duurzaamheidsmaatregelen op zich, zelfs al op te wegen tegen de verhoging van de huur.
 

 

What’s next

11 mei zijn we te gast in Breda en gaan we dieper in op de financiële benadering van verduurzamingsaanpakken bij gemeenten. Aspecten die dan op de agenda staan zijn

  • Het opstellen van een business case: hoe doe je dat eigenlijk, welke zaken neem je mee?
  • Financieringsvormen: welke vormen van financiering worden toegepast en zijn denkbaar?

 Na de zomer komen we op 14 september bij elkaar in Zeist.