LinkedInYouTubeTwitter

Emotionele waarde

Een algemeen gehanteerd, niet gespecificeerd begrip waarmee die mate van belevingswaarde wordt aangeduid, welke aan een gebied of object in de breedste zin van het woord wordt toegekend, waarbij sprake is van een emotionele lading met een wezenlijke invloed op die waardebeoordeling, ten gevolge van het als uniek ervaren karakter en/of de verbinding aan het persoonlijke gevoelsleven. 

 

Bron: Vastgoedbeheerlexicon (Keeris, 2001)