LinkedInYouTubeTwitter

Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)

De EPC staat voor Energie Prestatie Coëfficiënt en wordt berekend volgens NEN 7120 (Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode). De huidige eis volgens het Bouwbesluit voor een nieuwbouwwoning is een EPC van maximaal 0,4; bij utiliteitsbouw gelden verschillende eisen, afhankelijk van de bestemming van het gebouw.

Bron: RVO