LinkedInYouTubeTwitter

Egalisatie fonds en reserve

Egalisatie fonds en reserve

Egalisatiefondsen en/of -reserves dienen ervoor om extreme pieken en dalen in de exploitatiebegroting te kunnen vermijden. De pieken en dalen in inkomsten en uitgaven worden letterlijk egaal gemaakt. Met deze egalisatiereserve wordt er voorkomen dat burgers met sterk schommelende tarieven te maken krijgen. De egalisatiereserve zorgt ervoor dat een deel van de opbrengsten wordt gebruikt ter dekking van lasten in andere jaren. 

Er is ook sprake van een egalisatiereserve als structureel gelden aan deze reserve worden onttrokken als dekking van de kapitaallasten van investeringen.

Bronnen:

  • Nota reserves en voorzieningen (Gemeente Dordrecht, 2021)