aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Economische waarde

De benaming voor de waarde die aan een vastgoedobject wordt toegekend door anderen dan de eigenaar of de gebruiker, indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger het object in de staat waarin het zich bevindt onmiddellijk en in volle omvang in feitelijk gebruik zou kunnen nemen.

 

Bron: Vastgoedbeheerlexicon (Keeris, 2001)

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners