aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Den Haag

 

Ambitie
Voor de lange termijn is het doel een klimaatneutrale en –bestendige stad in 2040. Voor de middellange termijn sluit Den Haag aan bij de doelstellingen van het klimaatakkoord Gemeenten en Rijk. De doelstelling voor 2020 is 30% minder CO2-uitstoot. Ten opzichte van 1990, 20% energiebesparing en 20% opwekking van duurzame energie.


Aanpak
In het project EnergieRijk Den Haag wordt samen met het rijk onderzocht hoe de rijks- en gemeentegebouwen kunnen worden voorzien van goedkope, betrouwbare en schone energie.

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners