aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

De Fryske Marren

Ambitie

Gemeente De Fryske Maren heeft als doel om in 2030 energieneutraal te zijn. In 2030 wordt:

  • zoveel mogelijk energie zelf opgewekt en zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lokale energiebronnen. 
  • het aantal vervoersbewegingen van onder andere de gemeentelijke organisatie fors teruggedrongen en auto's rijden op groen gas en elektriciteit. 
  • bij zoveel mogelijk gebouwen in de gemeente het cradle-to-cradle principe toegepast, waarbij afval opnieuw wordt gebruikt als grondstof. 

 

Aanpak

In 2012 heeft de gemeente een duurzaamheidsvisie opgesteld, met doelen voor 2030 en tussendoelen voor 2020. Aanpak verloopt langs 5 thema's: energie, water, groen/natuur en sociaal. Dit is onder andere uitgewerkt voor scholen, welzijn en eigen gebouwen. Hieruit komen onder meer de volgende maatregelen naar voren:

 

  • Op scholen wordt energiezuinig gedrag gestimuleerd, educatie over duurzaamheid staat hierbij centraal. In nieuwbouw worden grondstoffen hergebruikt.
  • Zorg, welzijn en sportlocaties worden gebouwd op slimmere locaties om mobiliteit te verminderen. Aanvragers voor zorgvoorzieningen worden gestimuleerd om duurzaamheid en energiebesparing mee te nemen in AWBZ/WMO aanvraag. 
  • Binnen de eigen gebouwen worden afvalstoffen gebruikt voor energieopwekking. Voor openbare verlichting wordt gebruik gemaakt van zelf opgewekte zonne- en windenergie. 
  • De nieuwe gemeentewerf is gasloos en wekt voor de helft haar eigen energie op. 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners