aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Den Helder

Ambitie

De duurzaamheidsagenda van de gemeente Den Helder focust op 2040 als jaar waarin de gemeente CO2-neutraal moet zijn. Den Helder ondersteunt de Rijksambities om versneld onafhankelijk te worden van gas. Woningcorporaties leveren in dat verband een inspanning om alle sociale huurwoningen zo snel mogelijk energieneutraal te maken. De gemeente onderzoekt slimme en innovatieve maatregelen ten behoeve van het gemeentelijk vastgoed en wil die maatregelen zo snel mogelijk inzetten, aangezien de gemeente hierin een voorbeeldfunctie heeft.

Aanpak

Voor onderstaande verduurzamingstrajecten wordt een aanbesteding gestart in 2018. De werkzaamheden zullen naar verwachting uiterlijk medio 2019 zijn voltooid: 

 • Gemeentehuisvesting Ambachtsweg 25 (aanbrengen zonnepanelen, leidingisolatie en energiezuinige lichtschakeling);
 • Gymzaal Drooghe Bol 1007 (aanbrengen zonnepanelen, verbetering isolatieglas, aanbrengen warmtepompsysteem met elektrische boiler en energetische verbetering verlichtingssysteem);
 • Gymzaal Lombokstraat 4 (energetische verbetering verlichtingssysteem en leidingisolatie);
 • Parkeergarage Sluisdijkstraat (vervanging naar LED-verlichtingssysteem met energiezuinige schakelingen);
 • Gymzaal Stakman Bossestraat 39A (naïsoleren dak en puivullingen en verbetering energetische prestaties verlichtingssysteem);
 • Brandweerkazerne Van Foreestweg (aanbrengen zonnepanelen, naïsoleren gebouwschil waaronder gevel/dak/puivullingen, energetische verbetering verlichtingssysteem en leidingisolatie).

De geprognosticeerde resultaten zichtbaar vanaf 2019 na uitvoering maatregelen:

 • Vermindering energieverbruik gas en elektra met ca. 16%;
 • Reductie CO2-uitstoot met ca. 8%;
 • Percentage opwekking uit hernieuwbare energie ca. 8,5%;
 • Energielabelsprong van gemiddeld label D naar label B;
 • Daling energielasten met ca. € 11.000,- op jaarbasis.

Voor een aantal panden geldt dat de verduurzamingswerkzaamheden worden opgeschoven naar 2019. Het betreft de panden waarin een huurder of gebruiker zit en waarmee eerst gesprekken aangeknoopt dienen te worden om de lopende contracten open te breken met toevoeging van een geldelijke energievoordelenverdeling, conform het uitvoeringsplan. Het gaat om de volgende panden met vergelijkbare maatregelen als hierboven genoemd:

 • Pompgebouw Duinweg 50
 • Helderse Vallei
 • Bioscoop Julianaplein 43
 • Begraafplaats Kerkhoflaan 4
 • Middelzand 3503
 • Vijzelstraat 73
 • Brandweerkazerne Bastiondreef

De uitgaven voor het uitvoeren van de duurzaamheidsagenda blijven tot en met 2022 gehandhaafd op 400.000 euro per jaar. De uitgaven voor huisvesting blijven tot en met 2022 gehandhaafd op 400.000 euro per jaar;

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners