LinkedInYouTubeTwitter

Beheer

Definitie 1

Beheer omvat werkzaamheden gerelateerd aan huisvesting, facilitaire diensten, services en middelen met als doel het waarborgen van de continuering van het dagelijkse gebruik van een vastgoedobject.

 

Bron: multifunctionele accommodaties, inzicht in kosten en opbrengsten van beheer en exploitatie (Nicole Huisman, 2009, blz. 13).

 

Definitie 2

De organisatie van (en het toezicht op) het gebruik en het gebruikgeschikt houden van de accommodatie voor de gebruikers. Beheer omvat werkzaamheden op de gebieden huisvesting, diensten en middelen.

Bron: beheer en exploitatie van Amsterdamse brede scholen in multifunctionele accommodaties (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Amsterdam, 2007, blz. 47).