LinkedInYouTubeTwitter

Begeleid wonen

Bij 'begeleid wonen' woont de cliënt zelfstandig in een eigen woning en krijgt hulp of begeleiding van een zorginstelling. Bijvoorbeeld hulp bij de persoonlijke verzorging, bij het omgaan met geld, bij het vinden van werk, bij het opbouwen van sociale contacten, enzovoort (Regelhulp.nl, 2013). Maar het kan ook om meer intensieve zorg gaan (SBWU, 2013).

 

Mensen met een ziekte of beperking waardoor zij hulp of begeleiding nodig hebben in het dagelijkse leven en mensen met een Awbz-zorgindicatie (begeleiding) kunnen aanspraak maken op begeleid wonen (Regelhulp.nl, 2013).