LinkedInYouTubeTwitter

Bedrijfswaarde

De waarde welke een verkrijger bij overneming van de betreffende gehele onderneming zou toekennen aan het onderhavige afzonderlijke activum (het vastgoedobject), indien hij zou uitgaan van de overnemingswaarde van het geheel en voornemens zou zijn de uitoefening van de onderneming voort te zetten. Ook wel genoemd: going concern-waarde.

Bron: Vastgoedbeheerlexicon (Keeris, 2001)