aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Bankgarantie

 

Een bankgarantie is een persoonlijke zekerheid, een eenzijdige rechtshandeling, mede

steunend op een overeenkomst van lastgeving (en wellicht ook van borgstelling) tussen huurder

en bank, waarbij een bank betaling toezegt aan de verhuurder indien de huurder tekortschiet in

de nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst. De huurder stort geld op een

geblokkeerde rekening van de bank: de zogenaamde contragarantie. De formulering van de

bankgarantie is belangrijk.

 

Bron: Twynstra Gudde

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners