LinkedInYouTubeTwitter

Beheerkosten

1. Het totaal van de direct aan een vastgoedobject toe te rekenen betaalde, dan wel – afhankelijk van de context - geschatte, te betalen kosten in het betreffende boekjaar, gericht op het optimaliseren van het exploitatieresultaat, ter vergoeding van nader omschreven en (intern of extern) opgedragen vastgoedmanagementwerkzaamheden, berekend volgens bepalingen in de daartoe gesloten beheerovereenkomst, alsmede de – aan genoemde werkzaamheden gerelateerde – aanvullend te leveren inspanningen, separaat ad hoc te vergoeden. Ook wel genoemd: objectbeheerkosten en managementkosten.

 

Bron: Vastgoedbeheerlexicon (Keeris, 2001)

2. Alle kosten van de gemeentelijke organisatie die nodig zijn om de verhuur van het vastgoed mogelijk te maken.

Bron: Bouwstenen (2015)