aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Activiteiten tot nog toe

Hieronder een overzicht van de activiteiten van de groep zorgvastgoed tot nog toe. De impressies van de bijeenkomsten van de afgelopen jaren treft u als onderliggende pagina's bij de beschrijving van deze groep.

 

2019

In 2019 hebben we dit netwerk met een nieuwe trekker weer nieuw leven in geblazen. In maart kwam het netwerk samen met andere professionals van gemeenten, zorg- en maatschappelijke organisaties bij elkaar in het Amersfoortse Hart van Vathorst. Hart van Vathorst kan gezien worden als een inclusieve mini-samenleving met verschillende functies en waar verschillende mensen samenkomen. Tijdens deze bijeenkomst kon vooral geleerd van de wijze waarop dit concept tot stand is gekomen en of het concept ook geschikt is voor andere accomodaties. Eind november ontmoetten iedereen elkaar weer tijdens de Bouwstenen-Jaarbijeenkomst.

 

2018

Geen activiteiten.

 

2017

In 2017 gingen de deelnemers uit dit netwerk met elkaar in gesprek over de voors en tegens van lokaal samenwerken rond wonen en zorg. Ook werd het vizier op de toekomst gericht door de voor- en nadelen te bespreken van de trends, ontwikkelingen en technologieën die we in de (nabije) toekomst verwachten. Maar ook is aandacht besteed aan de vraag en het aanbod van woonzorggroepen en hoe je deze op elkaar kunt aansluiten.

 

In 2016

In 2016 heeft het netwerk zich verdiept in transformatie in zorgvastgoed en de huisvesting van vergunninghouders (en crisisopvang). Ook is er een sessie geweest tijdens de Najaarsbijeenkomst over Deltaplan zorgvastgoed.

 

In 2015

In 2015 zijn door de groep een aantal gezamenlijke thema's opgepakt en besproken, namelijk hoe verder te gaan met transitie, extramuralisering in de praktijk en Extramuralisering in de GGZ.

 

In 2014

Dit jaar is na de zomer een nieuwe groep gestart rondom zorgvastgoed, dit naar aanleiding van twee succesvolle series van workshops. De behoefte leeft om meer te delen rondom dit onderwerp. De groep heeft plannen besproken die in 2015 opgepakt gaan worden.

Snel naar

Partner worden?

Corona

Button enquete

Button maatschappelijk vastgoeddag

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners