aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Voortgezet onderwijs

Deze pagina is gevuld met gegevens uit diverse bronnen en met input van diverse mensen in het veld. Aanvullingen zijn welkom.

  • Binnenklimaat/energie
    • Uitspraak Rechtbank Leeuwarden (de Rechtspraak, 19 september 2012): rechtbank acht aanvraag van school voor vergoeding van voorzieningen binnenklimaat ongegrond.
    • Literatuuronderzoek naar het binnenmilieu en energieverbruik in Nederlandse scholen (TU Delft,  2006) over de relatie tussen  binnenmilieu, gezondheid en leerprestaties bij scholen in het primair onderwijs (29), voortgezet onderwijs (5) en één multifunctioneel centrum waarvan een deel als school in gebruik is en één in gymzalen/sporthallen.
    • Onderzoek energiebesparingsmonitor gebouwde omgeving Utiliteitsbouw (Stratus in opdracht van Agentschap NL, maart 2012): met metingen en energiebesparingspotentieel bij onderwijs en kantoren.
  •  Toekomstwaarde/alternatieve aanwendbaarheid
    • Taxatiewijzer scholen (VNG 2011); met richtlijnen voor gecorrigeeerde vervangingswaarde voor basissscholen, voortgezet onderwijs, chreches, peuterspeelzalen en kinderdagopvang.


BijlageGrootte
PDF-pictogram 1112 Gebruikerservaring VO (Hevo)1.14 MB

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners