aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Kinderopvang

Gebruikskwaliteit

  • Wetsartikelen over geluidshinder (ministerie van Infrastructuur en Milieu, september 2009).
  • Evaluatieonderzoek kwaliteit huisvesting kindcentra (Waarborgfonds Kinderopvang, 2004).  Evaluatie van 25 kinderdagverblijven en 14 buitenschoolse opvang. Met aanbevelingen voor voorzieningen voor onder meer binnen en buiten spelen, eten, slapen, wassen en plassen, komen en gaan.

 

Binnenklimaat / Energie 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners