LinkedInYouTubeTwitter

Top 3 van recente IHP's

In de door Aestate uitgevoerde vergelijking van recente IHP’s, springen er drie in positieve zin uit. Het zijn de IHP’s van Rotterdam, Vlaardingen en Lansingerland.

 

Bureau Aestate heeft op verzoek van Bouwstenen 11 Integrale Huisvestingsplannen (IHP's) met elkaar vergeleken aan de hand van het DAS-framework; een wetenschappelijk en empirisch model om te komen tot de juiste afstemming tussen vraag en aanbod. Dit model bestaat uit 5 stappen. In de IHP’s van Rotterdam, Vlaardingen en Lansingerland zijn deze stappen het beste uitgewerkt.

Rotterdam; zeer compleetDAS Frame

In het IHP van Rotterdam wordt de mismatch tussen vraag en aanbod van de onderwijsgebouwen goed uitgewerkt; zowel kwantitatief, kwalitatief als geografisch. Daarbij wordt, voor elk type onderwijs, ook gekeken naar de vraag vanuit het perspectief van ouders en kinderen. Schoolbesturen hebben een duidelijke rol in het IHP.

 

Voor de bepaling van de toekomstige vraag zijn zowel interne als externe ontwikkelingen, waaronder ontwikkelingen in de samenleving, de stad en het onderwijs, uitgebreid beschreven en vertaald naar hun impact en consequenties voor de onderwijshuisvesting. Ook wordt, in een ander deel, uitgebreid aandacht besteed aan de vraag hoe de plannen worden uitgevoerd, binnen welke tijdspanne dit gaat gebeuren en wie er betrokken zijn. Kortom een zeer compleet IHP.

Vlaardingen; goed gestructureerd

Het IHP van Vlaardingen bevat duidelijk afgebakende en gekwantificeerde doelstellingen (huidige vraag) voor energie en binnenklimaat, waarop het huidige aanbod wordt beoordeeld. Dit aanbod en de mismatch tussen vraag en aanbod wordt overzichtelijk gepresenteerd.

 

Ook de toekomstige mismatch wordt stapsgewijs behandeld en toegelicht. Voor het toekomstig aanbod worden meerdere scenario’s en varianten in kaart gebracht. Ook heeft dit IHP een duidelijk stappenplan voor de uitvoering met een prioritering en overzichtelijke planning, een kostenraming op projectniveau en een begroting.

Kortom een sterk onderbouwd en goed gestructureerd huisvestingsplan.

Lansingerland; risico’s in beeld

In Lansingerland is de huidige vraag vastgesteld en aangescherpt door de schoolbesturen en de gemeente, met input van de commissie samenleving. De belangrijkste doelstellingen die onderdeel uitmaken van de huidige vraag worden ook gemeten bij het in kaart brengen van het huidige aanbod. Voor de bepaling van de toekomstige vraag is een duidelijke trendanalyse uitgevoerd welke is vertaald naar onderwijsvastgoed.

 

De voornaamste knelpunten tussen de toekomstige vraag en huidige aanbod zijn goed toegelicht en er worden voorstellen gedaan per school om deze te overbruggen (toekomstig aanbod). Er is een goed onderbouwd uitvoeringsplan, inclusief financieel plan waarbij ook een risico analyse is uitgevoerd.

 

 

Meer weten en meedoen?

Op de Maatschappelijk Vastgoeddag op 3 december 2020 worden ook alle andere resultaten van het onderzoek gepresenteerd, met tips voor de nog op te stellen plannen. 

Zie hier het betreffende programma en de mogelijkheden om u aan te melden.

 

 

Meer informatie

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.