aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Hoe om te gaan met leegstand

Chefs: ter discussieEr zijn vier vormen voor ‘hoe om te gaan met leegstand’:

  1. tijdelijke verhuur
  2. bruikleen
  3. anti-kraak
  4. bewuste leegstand

 

De keuze wordt bepaald op basis van:

  • De vervolgstrategie voor het pand en de belemmering die gebruik of huur kan vormen voor deze strategie.
  • Risico op vandalisme en kraak, gebaseerd op klachtmeldingen en schades, ligging van het pand en de wijk waarin het pand staat.
  • Risicoprofiel van potentiële tijdelijke huurder/gebruiker.
  • Beschikbaarheid geschikte kandidaten voor tijdelijke verhuur/bruikleen.
  • Bepalingen van het bestemmingsplan en brandveiligheidsvoorschriften.

 

De keuze is steeds voor één jaar, waarna een heroverweging plaatsvindt.

 

In onderstaande tabel staat aangegeven wanneer welke variant toe te passen, inclusief de voor- en nadelen en de financiële consequenties.

 

 

Toe te passen bij

 

Voordelen

Nadelen

Financieel

Tijdelijke verhuur: vastgoedobject blijft in portefeuille

* Geschikte kandidaat voorhanden met laag risicoprofiel

* Huurvergoeding

* Gebruikerslasten voor huurder

* Toezicht en storingen snel bekend

* Risico dat huurder beroept op huur- bescherming of ontruimingsbescherming

* Kostprijs- dekkende huurprijs (afhankelijk van objectgroep)

* Gebruikerslasten voor huurder

 

Tijdelijke verhuur: vastgoedobject dat afgestoten gaat worden (verkoop of sloop)

 

* Geschikte kandidaat voorhanden met laag risicoprofiel (veelal ‘kleine zelfstandige’ niet zijnde bv, nv etc).

* Huurvergoeding

* Gebruikerslasten voor huurder

* Toezicht en storingen snel bekend

 

* Risico dat huurder beroept op huur- bescherming of ontruimingsbescherming

* Situationeel bepaalde huurprijzen

* Gebruikerslasten voor huurder

Bruikleen

* Hoog risico vandalisme of kraak

* Kandidaat met een hoog risico profiel

* Bestaande of nieuwe gebruiker (zonder eigen gewin) die bereid is periode tot verkoop/afstoten te overbruggen.

 

* Gebruikerslasten voor gebruiker

* Toezicht en storingen snel bekend

* Eigenaarslasten voor Vastgoedbeheer/ gemeente.

* Geen huur (‘om niet’)

* Gebruikerslasten voor gebruiker

Anti-kraak bewoning

* Hoog risico vandalisme of kraak

* Geen kandidaat voor bruikleen voorhanden.

* Werk uit handen door anti-kraak organisatie

* Toezicht en storingen snel bekend

* Eigenaarslasten en gebruikkosten niet gedekt dus risico Vastgoedbeheer/ gemeente

* Past over het algemeen niet in  bestemmingsplan

 

* Geen huur (‘om niet’)

* Gebruikerslasten vaak voor eigenaar

Leegstand

* Vervolgstrategie sloop

* Laag risico vandalisme of kraak

* Geen kandidaat voorhanden

 

 

* Eigenaarslasten en gebruikskosten niet gedekt dus risico Vastgoedbeheer/ gemeente

* Geen gebruiks- vergoeding

* Gebruikslasten voor eigenaar

 

 

Bron

Gebaseerd op de Spelregels Vastgoedbeheer 2.0 (Gemeente Breda, mei 2014)

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners