aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Beoordeling bezit via scorecard-methodiek

Chefs: chefproofBij concrete besluiten over aankoop, periodiek heroverwegen, verhuur of afstoten van vastgoed wordt gebruik gemaakt van de scorecard-methodiek.

 

Daarbij wordt primair gekeken naar:

 Prestatieveld

 

Beoordeling op

Beoordeling

 Maatschappelijk rendement.

Bijdrage aan leefbaarheid,. verhouding output/subsidie, bezettingsgraad

 

Hoog of laag

 Financieel rendement/

 vastgoedexploitatie

 

Winst of verlies? Subsidie?

Positief of negatief

 

Aan de hand van de scores (++. +, 0, -,--) kan onderstaand schema worden ingevuld.

 

Financieel vs. maatschappelijk rendement

 

Vervolgens wordt de analyse verder verdiept door ook andere prestatievelden erbij te betrekken.

 

 Prestatieveld

 

Beoordeling op

Beoordeling

 Publiek doel

Wordt er een expliciet beleidsdoel – in een raadsnota vastgelegd – nagestreefd?

 

 

 Tevredenheid gebruiker

Is de gebruiker van het object tevreden over het vastgoedobject (locatie, functionaliteit, technische staat)?

 

 

 Ontwikkelingskansen

Heeft de locatie ontwikkelingskansen? Toekomstperspectief? Kan het vastgoedobject worden herontwikkeld, uitgebreid en/of van functie veranderen?

 

 

 Technische staat/duurzaamheid

Voldoet het object aan de onderhoudsnormen van de gemeente? Voldoet het aan de duurzaamheidsambitie?

 

 

 

De stakeholders met visie op leegstandBij de beoordeling via de scorecard methodiek zijn vier verschillende stakeholders betrokken; de politiek en bestuurders (1), de ambtelijke organisatie, waaronder beleidsdiensten, ruimtelijke-, vastgoed en financiële afdelingen (2), de huurders (3) en de gebruikers (4).

 

Op basis van de analyse kan er een keuze worden gemaakt uit:

  1. consolideren
  2. renderen (financieel rendement verhogen door uitgaven te verminderen of inkomsten te verhogen)
  3. herpositioneren door herbestemming, herontwikkeling of extra investering
  4. afstoten (verkopen of slopen)

 

Deze vervolgstrategie wordt uitgewerkt naar:

  1. de eigenaar(srol); uitwerking naar overeenkomsten voor verhuur/gebruik/verkoop,  bepalen van eigendomsonderhoud en verwerken financiële consequenties
  2. de gebruiker(srol); bepalen exploitatiemodel.

 

 

Bron

Gebaseerd op de Spelregels Vastgoedbeheer 2.0 (Gemeente Breda, mei 2014)

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners