LinkedInYouTubeTwitter

Rekenkamer onderzoeken - MFA's en IKC's

 

Bouwen in goed vertrouwen - MFA's in Tilburg; een onderzoek naar eigendom, beheer en exploitatie (Tilburg, april 2014). Schoolbesturen maakten gebruik van de MFA's, maar weigerden mede-eigenaar te worden. Het ontbrak de gemeente aan doorzettingsmacht dat alsnog te realiseren, aldus de Rekenkamer Tilburg. Ook een integrale beleidsinhoudelijke visie ontbrak. De focus lag vooral op het bouwen, of de MFA's kostendekkend konden worden geëxploiteerd was van ondergeschikt belang, aldus de Rekenkamer.

 

Opvolgingsonderzoek Multifunctioneel Centrum Binnenhof (Amsterdam, 2011)
De rekenkamer onderzocht in hoeverre de aanbevelingen van het onderzoek Multifunctioneel Centrum Binnenhof uit 2007 zijn uitgevoerd en concludeert op grond van dit vervolgonderzoek dat zes van de negen aanbevelingen volledig zijn uitgevoerd.