LinkedInYouTubeTwitter

Rekenkamer onderzoeken - Maatschappelijke opvang

 

Welzijnsvoorzieningen


Zorg om de jeugd (Rotterdam 2014)

De rekenkamer Rotterdam uit haar zorg over de invoering van de decentralisatie in de jeugdzorg.
De gemeente Rotterdam wil de organisatie en werkwijze van jeugdhulp veranderen en daarmee de vraag naar jeugdhulp en de kosten ervan omlaag brengen. In 2015 zal dit nog niet lukken en of het op langere termijn lukt is onzeker.

 

In dialoog met omwonenden? Een onderzoek naar het locatiebeleid Maatschappelijke Opvang (Leeuwarden, 2013)

De Rekenkamer van Leeuwarden heeft onderzoek gedaan naar het locatiekeuzebeleid van Maatschappelijke Opvang van de gemeente Leeuwarden.  De gemeente Leeuwarden is een centrumgemeente voor maatschappelijke opvang en verantwoordelijk voor het aanbieden van een samenhangend aanbod van maatschappelijke opvang.  Realisering van dit beleid is ingewikkeld omdat concrete voorstellen vaak weerstand van de wijk oproepen. In 2007 formuleerde de gemeenteraad een vernieuwende aanpak voor de keuze van dit soort locaties. Een van de doelstellingen daarin was omwonenden in een vroegtijdig stadium bij het proces rond locatiekeuze te betrekken. De Rekenkamer concludeert dat de gemeente een goede beleidsmatige en praktische aanpak heeft gevonden.