LinkedInYouTubeTwitter

1302 Het regeerakkoord en hoe verder

Op 8 februari 2013 komt het kersverse corporatienetwerk van Bouwstenen bijeen in De Pionier in Utrecht (een centrum voor jonge ondernemers ontwikkeld door woningcorporatie Mitros). Op de agenda: "het regeerakkoord en hoe nu verder met maatschappelijk vastgoed”.

 

Na de introductie en kennismaking geven de deelnemers aan met welke dillema’s en uitdagingen ze op dit moment te maken hebben en wordt gezamenlijk de toekomst verkend.

 

Cijfers over corporaties en maatschappelijk vastgoed

Harm Leijssen komt met cijfers over het commercieel en maatschappelijk vastgoed bij woningcorporatties en geeft een korte toelichting. De verschillen tussen corporaties zijn groot en helaas is niet van alle corporaties informatie beschikbaar. De hoeveelheid commercieel vastgoed in bezit van corporaties (2,5 mln. m2) is veel groter dan de hoeveelheid maatschappelijk vastgoed (1,4 mln. m2). Bij commercieel vastgoed wordt door corporaties soms ook zorgvastgoed meegenomen. Daarbij wordt opgemerkt dat de behaalde rendementen op maatschappelijk vastgoed best aardig zijn, vaak hoger dan op de woningen.

 

Regeerakkoord

Mieke Hanemaaijer schetst een beeld van de invloed die het regeerakkoord kan hebben op de positie van corporaties in het maatschappelijk vastgoed. Deze wordt ook besproken. Meerdere deelnemers geven aan dat ze in onzeker vaarwater terecht zijn gekomen door het regeerakkoord en nieuwe investeringen in maatschappelijk vastgoed stopgezet worden. Anderen geven aan dat ze gewoon doorgaan met het maatschappelijk vastgoed zoals MFA's.

 

Gezamenlijke (urgente) thema's

Wat zijn nu de thema’s waarop corporaties wat aan elkaar kunnen hebben als het om maatschappelijk vastgoed gaat en waar zit de urgentie? De volgende onderwerpen komen naar voren.

  • Scheiden wonen en zorg: Welke invloed en consequenties heeft het scheiden van wonen en zorg voor het maatschappelijk vastgoed in bezit van corporaties?
  • MFA’s: Wat zijn de succes- en faalfactoren bij MFA’s? Succes is o.a. afhankelijk van de ondernemers die in het MFA huren. Daarnaast de vraag wat beter is: zelf doen of uitbesteden? Hoe bereken je het rendement op een MFA / wat levert het op? o.a. door inzet effectenarena.
  • Rollen verschillende partijen: Basisvraagstuk daarbij is hoe een woningcorporatie zich moet positioneren en welke rol ze speelt m.b.t. het maatschappelijk vastgoed. Op basis daarvan: positie kiezen. Bij de positionering en keuzes ook rekening houden met het belang van o.a. bewoners.
  • Verhouding met gemeenten: Door de betrokkenheid van gemeenten bij maatschappelijk vastgoed, wordt het vaak een ‘politiek’ verhaal. Gemeenten trekken zich sowieso steeds meer terug. Vraag is ook of je de gemeente nu ook echt nodig hebt.
  • Financiering: Welke nieuwe vormen van financiering zijn er voor maatschappelijk vastgoed. Welke (markt-) partijen kunnen een rol spelen bij het zoeken / vinden van nieuwe bronnen van financiering?

 

Vervolg

Op het eind van de bijeenkomst worden drie thema’s voor 2013 geagendeerd;

  1. Positionering en rol van woningcorporaties t.a.v. maatschappelijk vastgoed
  2. Financiering, waaronder particuliere financiering; 'beleggen in eigen wijk'.
  3. Effecten en resultaten.

Daarbij wordt van gedachten gewisseld over de verdere invullingen van deze thema’s. Ook worden 3 nieuwe data gepland. namelijk 25 april, 27 juni en 3 oktober 2013. Alvast voor in de agenda.

 

Wat vond jij van MFA de pionier?

Geef je beoordeling op de pagina van de Pionier op de MFA kaart.