LinkedInYouTubeTwitter

Woningcorporaties

TehuurWoningcorporaties hebben de afgelopen jaren veel in maatschappelijk vastgoed geïnvesteerd. In 2010 was dat volgens het Centraal Fonds 400 miljoen euro. Corporaties deden dat uit oogpunt van vastgoedwaarde, leefbaarheid en als gangmaker/vastgoedontwikkelaar tussen andere maatschappelijke organisaties.

 

Het animo voor investeringen in maatschappelijk vastgoed is de afgelopen jaren teruggelopen. Het geld is op en Europese regels staan een actieve rol in de weg. Met het nieuwe regeerakkoord komt de rol van corporaties in het maatschappelijk vastgoed verder onder druk te staan. Ondertussen blijft de exploitatie van bestaand vastgoed voor veel corporaties een probleem. Het moet anders en beter.

 

Ondanks de crisis en het regeerakkoord liggen er ook nieuwe kansen voor corporaties in het maatschappelijk vastgoed:

 • Er is nog steeds maatschappelijke vraag in huisvesting van onderwijs, opvang en sociaal-culturele activiteiten. Corporaties hoeven daarbij niet voor 'Sinterklaas' te spelen. Onrendabele investeringen zijn niet nodig;
 • Gemeenten en maatschappelijke dienstverleners maken terugtrekkende bewegingen in het vastgoed. Corporaties hebben veel competenties in huis om hier een zinvolle rol te spelen (vastgoed- en ontwikkelcompetenties);
 • Corporaties kunnen de verbindende schakel zijn tussen 'ruimte-vragers' in het maatschappelijk domein of deze organiseren.

 

Doel

 • steun aan elkaar;
 • uitwisselen kennis en ervaring;
 • nieuwe kennis en inspiratie opdoen;
 • aangehaakt zijn bij bredere ontwikkelingen rond maatschappelijk vastgoed.

 

Daarnaast inventariseert en signaleert het netwerk zaken die voor corporaties in het maatschappelijk vastgoed van belang zijn. Via het Bouwstenen-netwerk worden deze zaken bij de juiste mensen neergelegd. 

 

Thema's

De deelnemers aan dit netwerk bepalen hun eigen agenda. Per keer wordt afgesproken welk onderwerp de volgende keer wordt uitgediept. Samen met Bouwstenen wordt het programma voorbereid.

Mogelijke onderwerpen zijn:

 • consequenties van het regeerakkoord;
 • mogelijkheden om de exploitatie te verbeteren;
 • de organisatie van het operationele beheer;
 • samenwerking met partijen in het veld rond maatschappelijk vastgoed;
 • portfoliomanagement en risicobeheersing;
 • toekomstige behoefte aan maatschappelijk vastgoed;
 • de maatschappelijke waarde van maatschappelijk vastgoed;
 • succes- en faalfactoren maatschappelijk vastgoed;
 • investeringsbeslissingen en -afwegingen.

Deelnemers werken samen de onderwerpen uit en kunnen bilateraal of via de LinkedIn groep van Bouwstenen kennis en ervaring uitwisselen. Ook worden links gelegd met andere zaken die binnen Bouwstenen worden ontwikkeld.

Hier vindt u een overzicht van de activiteiten tot nog toe.

 

Bijeenkomsten

Deelnemers ontmoeten elkaar vier keer per jaar, waarvan drie keer met de eigen groep op een bijzondere locatie van één van de deelnemers. De agenda van zo’n bijeenkomst is steeds:

 • rondje vragen en ontwikkelingen;
 • uitdiepen inhoudelijk onderwerp (eventueel met input van buiten);
 • rondleiding op betreffende locatie.

De vierde bijeenkomst is in breder netwerkverband.

 

Data

 • Dinsdag 11 maart 2014: Maatschappelijk ondernemen in vastgoed

 • De overige data worden in onderling overleg vastgelegd.

 

Kosten

Partners van Bouwstenen doen gratis mee (zie ook hier). Wel graag aanmelden als deelnemer. Overige deelnemers betalen € 750,- per deelnemer per jaar, ingaande op de dag van aanmelding. Deelname is op naam.

 

Aanmelden

Hier kunt u zich aanmelden voor het Bouwstenen netwerk voor woningcorporaties.

 

Meer informatie

Of neem contact op met: