aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Ontwikkelingen en prognoses

 

Op deze pagina bouwen we aan een overzicht van trends en ontwikkelingen rondom voorzieningen en vastgoed.

 

Trendrapport (2015)

Het rapport Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied (Alterra Wageningen UR, april 2015) is een trendverkenning 2020-2030 voor gemeenten met veel landelijk gebied. Hoe het landelijk gebied er in 2040 uit zal zien, weet niemand, maar in deze publicatie worden enkele trends aangeduid die voor een groot deel de ontwikkelrichting zullen bepalen:

 • Het landelijk gebied wordt steeds meer een multifunctionele leef- en werkomgeving, waarbinnen initiatieven van burgers en bedrijven oplossingen aandragen voor lokale problemen.
 • Schaalvergroting van (agrarische) bedrijven en voorzieningen gaat gelijk op met een toename van kleinschalige en lokale initiatieven van burgers en bedrijven.
 • Technologische innovatie kan de bedrijvigheid en de leefbaarheid in het landelijk gebied vergroten.
 • Toename van extreme gebeurtenissen is mogelijk door klimaatverandering of de uitbraak van dierziekten.

 

Reisgids (2013)

In het kader van de Reisgids maatschappelijke voorzieningen en vastgoed (Bouwstenen, december 2013) zijn de volgende ontwikkelingen in kaart gebracht. Daarbij is bewust aangesloten bij menselijke activiteiten en niet bij sectoren:

 • Wonen, interview met Guus Verduijn, directeur Woonzorg Nederland.
 • Sociaal wonen, aan de hand van Sociaal Wonen 2030 van Philip Idenburg en Mark Schweitzer.
 • Eten, door Marianne Meijerink, publicist op gebied van eten.
 • Werken, door Tom de Haas, senior adviseur Lokaal Publiek Domein.
 • Leren, door Mireille Uhlenbusch HEVO en SG De Overlaat
 • en een artikel over de nieuwe onderwijsconcepten, en de Steve Jobsschool.
 • Vrije tijd, door Jan Brouwer, geassocieerd lid Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur.
 • Opvang, door Bernd Timmerman van Federatie Opvang en CoMensha.

Snel naar

Partner worden?

Corona

Button enquete

Button maatschappelijk vastgoeddag

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners