aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Tools voor demografische ontwikkelingen (en vertaling naar meters)

Regeling prognosemodellen primair onderwijs 2013

Regeling (Ministerie OCW november 2013) In deze regeling staat de verplichting om gebruik te maken van het prognosemodel dat voldoet aan het programma van eisen.Gepubliceerd in de Staatscourant van 13 december 2013

 

Regionale bevolkingsprognose

Website (PBL en CBs oktober 2013) De prognoseresultaten zijn hier op verschillende manieren te bekijken. De hoofdlijnen staan in overzichtelijke factsheets kant en klaar, maar er kunnen ook zelf tabellen samengesteld worden. Verder kan de ontwikkeling van de regionale gegevens door de tijd heen bekeken worden in (dynamische) kaarten.

 

Scenariomodel Primair Onderwijs

Dit model (POraad september 2013) maakt het voorspellen van leerlingenaantallen makkelijker.

Scholen kunnen voortaan gratis gebruik maken van het online Scenariomodel Primair Onderwijs. Daarmee kunnen zij makkelijker een prognose maken van bijvoorbeeld leerlingenaantallen. Ook is het scenariomodel verrijkt met nieuwe functionaliteiten.

 

Leerlingenprognose (vo)

Tool geeft een schatting van het aantal leerlingen voor de schooljaren 2013/2031, ontwikkeld door DUO (juni 2013).  De tool geeft per soort voortgezet onderwijs het verwachte aantal leerlingen. Dit wordt gebaseerd op de marktaandelen van de scholen, de doorstroom van leerlingen en de regionale demografische ontwikkelingen. De tool biedt geen zekerheid, maar geeft wel een hele nauwkeurige schatting. Voor alle vragen over deze tool kunt u hier terecht.

 

 Van mensen naar meters

 Vertaling van mensen naar meters voor uiteenlopende voorzieningen (Stipo 2012)

 

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners