aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

De helft is binnen

Tot en met 20 augustus 2019 was ongeveer de helft van de rapportages in het kader van de informatieplicht Wet milieubeheer binnen, schrijft Minister Wiebes.

 

Dat doet hij in een brief van 16 september 2019 aan de Tweede Kamer.

Ruim 27.000 rapportages

Vóór 1 juli 2019 waren ruim 27.000 van de naar schatting tussen de 50.000 en 60.000 rapportages bij RVO binnen. De minister verwacht dat dit aantal de komende periode nog oploopt. Daarom worden extra (communicatie) middelen ingezet. Hij verwacht dat er mogelijk een kleine groep overblijft waar handhaving nodig is.

Deels publiek

Scholen hebben ruim 2.000 rapportages ingediend, sport en recreatie ruim 1.800 en zorg en welzijn een kleine 1.000 (zie schema onderin). Hoeveel gemeenten aan de informatieplicht hebben voldaan en/of publiek gefinancierd worden is niet bekend.    

Veel LED

De rapportages geven inzicht in de energiebesparende maatregelen die per bedrijfstak zijn uitgevoerd. LED verlichting, thermostaatkranen en het uitschakelen van verwarming en verlichting worden over de hele linie het meest toegepast. In de utiliteitssectoren (o.a. kantoren) is vaak de gebouwschil geïsoleerd. Adviesbureaus en installateurs hebben het druk, schrijft de minister. 

Toezicht

De gegevens kunnen door gemeenten worden gebruikt voor toezicht en handhaving. Half september 2019 konden 237 van de 355 gemeenten bij de gegevens. De brief meldt niet wat gemeenten hiermee doen. 

Nog niet klaar

De minister zet de communicatiecampagne na de zomer voort, zowel voor informatieplichtige als EED-plichtige ondernemingen. Die laatste groep heeft tot 5 december 2019 de tijd om hun gegevens in te dienen. De minister hoopt voor die tijd nog 43.000 tot 63.000 extra rapportages binnen te halen, bovenop de 27.000 van half september 2019.

 

De brief van Wiebes aan de Tweede Kamer vindt je op deze pagina.

 

 

Ervaring met de informatieplicht

Fijn als gemeenten en scholen hun ervaring delen via de Bouwstenen enquête (in een half uurtje te doen) met vragen over de informatieplicht en andere relevante zaken rond de verduurzaming van het vastgoed.

 

Het onderwerp staat ook op het programma van de Bouwstenen-jaarbijeenkomst op 28 november 2019.     


 

Meer informatie

  • Informatie over de informatieplicht vind je op de website van Bouwstenen

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners