LinkedInYouTubeTwitter

Vragen aan gemeenten en scholen 2019

Om meer inzicht te krijgen in de landelijke ontwikkeling rond schoolgebouwen, sportaccommodaties en ander maatschappelijk vastgoed hebben we onderstaande vragen opgesteld. De vragen gaan over de informatieplicht, de verduurzaming, het informatiemanagement en leegstand. De VNG en diverse onderwijssectoren ondersteunen dit intitiatief.  

 

Invullen kost ongeveer een half uur. De meeste vragen kunt u waarschijnlijk zo invullen op basis van de informatie op uw afdeling. Wat u niet weet, kunt u overslaan, tenzij u zelf ook benieuwd bent naar het antwoord.

 

De resultaten worden zo verwerkt dat individuele organisaties niet herkenbaar zijn. Daarbij kunt u ons toestemming geven de ingevulde gegevens al dan niet anoniem met andere onderzoekers te delen, zodat u niet steeds dezelfde vragen hoeft te beantwoorden. We vragen alleen naar contactgegevens om te voorkomen dat er spook-enquêtes worden ingevuld en voor als we een reactie niet geheel begrijpen. Contactgegevens worden niet met andere organisaties gedeeld. Zie hier welke organisaties de enquete al ingevuld hebben.  

 

Nog niet ingevuld? Fijn als u dat dan zo snel mogelijk doet. U kunt de vragenlijst in 1 keer invullen. Na het invullen krijgt u een scherm om uw gegevens te controleren en daarna kunt u de antwoorden indienen.  

 

Bij voorbaat dank.