aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Maak je eigen routekaart

Na de zomer helpen deelnemers aan Bouwstenen-netwerken elkaar vooruit bij het opstellen van hun eigen routekaart. Doe mee, deel je ervaring en zet de volgende stap. 

 

Diverse gemeenten, scholen en andere organisaties werken aan een routekaart voor de verduurzaming van hun eigen vastgoedportefeuille. Velen hebben (ook in het kader van de Informatieplicht Wet milieubeheer) allerlei informatie verzameld over het energiegebruik en de maatregelen die ze al hebben genomen. Hoe nu verder?

Creatieve oplossingen

Tijdens diverse Bouwstenen-bijeenkomsten hebben deelnemers aangegeven ook van elkaar te willen leren. Jan Kappers, actief in diverse gemeenten en trekker van het gemeentelijk regio-netwerk: 'In mijn eigen praktijk merk ik dat het lastig werken is met hoge ambities en krappe budgettaire mogelijkheden. Dit vergt creatieve oplossingen. Daar gaan we samen naar op zoek!"

Basis op orde

Belangrijke voorwaarde voor het verduurzamen van het vastgoed is dat de basis op orde is. Dat wil zeggen dat er een bestuurlijke ambitie is, relevante gegevens beschikbaar zijn en er voldoende capaciteit in huis is om een goed plan te maken of de juiste opdrachten weg te zetten.

Het echte werk

Dan kan het echte werk beginnen. Waarop wil je sturen; energie of andere/meer duurzaamheidsindicatoren? Wat is de beste aanvliegroute? Sluit je aan bij het meerjaren onderhoudsplan en hoe doe je dat? Hoe doen anderen het en wat kan ik daarvan leren?

Aan de slag

Van september tot oktober organiseert Bouwstenen diverse netwerkbijeenkomsten rond deze twee onderwerpen. Daarbij maken we gebruik van de resultaten uit de enquete en alle plannen die we al kennen en waar we een voorbeeld aan kunnen nemen. 

Beginnetje

Gemeenten en scholen die nog niet zo ver zijn helpen we voorafgaande aan de bijeenkomst een stapje vooruit met een concrete opzet voor een eigen aanpak. Dan ligt er vast een beginnetje. Tijdens de bijeenkomsten zelf gaan we dieper in op de te maken keuzes en de voorwaarden voor succes.

 

Landelijke ontwikkelingen

Ook kijken we met een schuin oog naar allerlei landelijke zaken rond het klimaatbeleid zodat we de boot niet missen en goed kunnen aansluiten bij wat er landelijk speelt. Zo houden we altijd in de gaten wat we vanuit het werkveld aan deze ontwikkelingen kunnen bijdragen.

 

 

Meedoen? 

Dat kan! Meld u aan als partner en trek samen op in de klimaatopgave, bijvoorbeeld tijdens de bijeenkomst voor:

  • onderwijs op 4 september 2019
  • gemeenten op 24 september in Eindhoven, 1 oktober in Amsterdam of 8 oktober in Zwolle

Fijn als gemeenten en scholen ook de landelijke Bouwstenen enquête invullen (in een half uurtje te doen). Dan kunnen we er van leren en de voorlopige resultaten meenemen in onze bespreking.

 

Meer informatie

  • 1905 Route verduurzaming maatschappelijk vastgoed (Bouwstenen)
  • Aanpak van gemeenten en scholen rond de verduurzaming
  • Meer informatie op onze pagina over duurzaam en fris, waaronder ook over de informatieplicht.   

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners