LinkedInYouTubeTwitter

Intramurale zorg

(Keeris, 2001) Met dit begrip uit de zorgsector wordt de situatie weergegeven, waarbij de te verlenen zorg wordt verleend binnen de ruimte(n) van de betreffende zorgverlenende instelling, zodat daarbij gebruik gemaakt wordt van de accommoderende eigenschappen van het vastgoed van die instelling.

 

Intramurale woonvorm (object)

De benaming voor een specifiek type woonruimte, als onderdeel van een groter geheel van dergelijke woonruimten binnen de context van een op zorgverlening afgestemde instelling, welke gekenmerkt wordt door de aanpassing aan de te leveren persoonsgerichte diensten en de woon- en zorgbehoeften van een bepaalde doelgroep hulpbehoevende gebruikers, die daar in hoge mate van afhankelijk zijn voor hun fysiek, psychisch en sociaal functioneren en daar dan ook in hoofdzaak gebruik van maken.