aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Intrinsieke waarde

De aan een vastgoedobject dan wel -beleggingsportefeuille toegekende waarde, welke is gebaseerd op de waarde van de afzonderlijke activa en passiva.

 

Bron: Vastgoedbeheerlexicon (Keeris, 2001)

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners