Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

2018 Goed jaar met elkaar

Voor het Bouwstenen-platform was 2018 een geslaagd jaar. Alles hierover is terug te lezen in ons jaarverslag. 

De Agenda Maatschappelijk Vastgoed bestond in 2018 uit zes verschillende thema’s: (1): Blik op de bedoeling, (2) duurzame kwaliteit realiseren, (3) multifunctioneel gebruik mogelijk maken, (4) transformeren en innoveren, (5) besluitvorming faciliteren en (6) verder leren, normaliseren en excelleren.

Volop ontwikkeling

Binnen al deze thema’s vonden er interessante ontwikkelingen plaats. Zo werd in het kader van ‘Blik op de bedoeling’ een prijsvraag en tour georganiseerd rond de vraag: hoe ziet het schoolgebouw van de toekomst eruit? Daarnaast was de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed in 2018 een hot issue. Daarbij werd ook een betere verbinding gelegd tussen het werkveld en landelijke partijen als de VNG en het ministerie van BZK, om zo tot haalbare afspraken en steun voor het werkveld te komen.

Ook via vakblad

Ook op het gebied van kennisdeling zijn er in 2018 weer flinke sprongen gemaakt. Naast de gebruikelijke publicaties rond het ontwikkelwerk wordt tegenwoordig ook het vakblad Schoolfacilities, in flink gemoderniseerde vorm, door Bouwstenen uitgegeven. Het blad richt zich op beslissers binnen de sector onderwijs en heeft ook een groot bereik onder gemeenten.

Meer partners, extra inzet

Vanwege het toegenomen aantal activiteiten werd in 2018 het Bouwstenen-team regelmatig versterkt door tijdelijke medewerkers en werd extra capaciteit ingehuurd. Dit alles werd mogelijk gemaakt door het groeiend aantal partners aangevuld met wat extra financiering vanuit o.a. de PO-raad, het ministerie van BZK en deelnemers aan de diverse ontwikkelactiviteiten.

Samen vooruit

Door in Bouwstenen verband op te trekken boeken we maatschappelijk/sectorbreed steeds meer vooruitgang. Samen zetten we de toon en stellen de agenda in deze ontwikkeling. Maatschappelijk vastgoed is inmiddels een gevestigd begrip geworden en wordt als vak apart gezien. Een mooi resultaat van de inzet van ons allen.

 

 

Ook meedoen?
Dat kan.

Wordt ook partner

 

 

Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Aanmelden najaarsbijeenkomst

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner