LinkedInYouTubeTwitter

Activiteiten tot nog toe

Hieronder een overzicht van de activiteiten van het netwerk Corporaties BOG/MOG tot nog toe. De impressies van de bijeenkomsten treft u onder de beschrijven van het netwerk.

 

2020

In mei/juni hebben we onderzoek gedaan naar en (samen met zorgorganisatiies) een bijeenkomst gehouden over de korte en lange termijn gevolgen van corona voor zorgaccommodaties. Daar hebben we een uitgebreid artikel van gemaakt. In oktober stonden nieuwe woon-zorgconcepten centraal, met het Boekhuis (Amersfoort) en Hart van Austerlitz (Austerlitz) als inspiratiebron. Het verhaal van Austerlitz is uitgebracht in de Bouwstenen-publicatie 'Vastgoedivesteringen met impact'.

 

2019
In mei was het netwerk te gast bij Mitros in Utrecht. Tijdens de rondleiding werd er gesproken over de renovatie van het kantoorgebouw en de energiemonitoring. Ook werd er aandacht besteed aan een experiment met windturbines en De Isolatie Challenge. Nieuwe oplossingen staan duidelijk hoog op de agenda. In oktober was het netwerk in het Drie Generatie Centrum in Kanaleneiland te vinden waar verschillende pitches werden gehouden. Na het pitchen werd het Bouwstenen-initiatief om het energiegebruik van utiliteitsgebouwen openbaar te maken besproken. In november ontmoetten we elkaar weer tijdens de Bouwstenen-Jaarbijeenkomst. 

 

2018

In mei was het netwerk te gast in het nieuwe hoofdkantoor van de Alliantie. Centraal stond de vraag “hoe je als corporatie de balans tussen financieel en maatschappelijk rendement (waardesturing) waarborgt?”. In oktober sprak het netwerk over de invloed van voorzieningen op de leefbaarheid in stadsbuurten. Hierbij werd zowel de theoretische kant (adhv het ASRE-onderzoek van een van de leden uit het netwerk) en als de praktische kant (dmv een excursie naar WOW) belicht. In december ontmoetten we elkaar weer in Rotterdam tijdens de Bouwstenen-Jaarbijeenkomst.

 

2017

In 2017 is dit netwerk met groot enthousiasme gestart. Iedere bijeenkomst vindt op een bijzondere locatie van een van de deelnemers plaats. Tijdens de bijeenkomst heeft het netwerk besproken hoe je met BOG/MOG kunt bijdragen aan de leefbaarheid en economische vitaliteit van buurten en wijken. Vervolgens is op basis van een format een aanzet gemaakt om gegevens over portefeuilleopbouw, huurprijzen, leegstand, exploitatiekosten en organisatie met elkaar te vergelijken. En de laatste bijeenkomst stond in het teken van Personeel en Organisatie.